Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:344:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 344, 2007. gada 28. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 344

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 28. decembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1577/2007 (2007. gada 27. decembris), ar ko nosaka tarifa kvotu piemērošanas kārtību 2008. gadā “baby beef” produktiem, kuru izcelsme ir Horvātijā, Bosnijā un Hercegovinā, Bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā, Melnkalnē, Serbijā un Kosovā

1

 

 

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES KOPĪGI PIEŅEMTIE LĒMUMI

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1578/2007/EK (2007. gada 11. decembris) par Kopienas statistikas programmu 2008. līdz 2012. gadam (1)

15

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2007/872/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 18. decembris) par 2004. gadā sākto Malus Mill. pavairošanas un stādāmā materiāla salīdzinošo izmēģinājumu un testu turpināšanu Kopienā 2008. gadā saskaņā ar Padomes Direktīvu 92/34/EEK

44

 

 

2007/873/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 18. decembris), ar ko apstiprina Bulgārijas iesniegto valsts programmu salmonellas izplatības kontrolei Gallus gallus vaislas saimēs (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 6353)

45

 

 

2007/874/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 18. decembris), ar ko apstiprina Rumānijas iesniegto valsts programmu salmonellas izplatības kontrolei Gallus gallus vaislas saimēs (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 6354)

46

 

 

2007/875/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 18. decembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 2119/98/EK un Lēmumu 2000/96/EK attiecībā uz šajos lēmumos minētajām infekcijas slimībām (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 6355)  (1)

48

 

 

2007/876/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 19. decembris), ar ko groza Lēmumu 2007/25/EK attiecībā uz tā piemērošanas termiņa pagarināšanu (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 6395)  (1)

50

 

 

2007/877/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 19. decembris) par Kopienas finanšu iemaksām 2007. gadā Beļģijas, Vācijas, Francijas, Nīderlandes un Somijas izdevumu segšanai par tādu organismu apkarošanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 6405)

51

 

 

2007/878/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 21. decembris), ar ko groza Lēmumu 2006/415/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem saistībā ar augsti patogēnu H5N1 apakštipa putnu gripu mājputniem Vācijā, Polijā un Apvienotajā Karalistē (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 6802)  (1)

54

 

 

IETEIKUMI

 

 

Komisija

 

 

2007/879/EK

 

*

Komisijas Ieteikums (2007. gada 17. decembris) par attiecīgajiem produktu un pakalpojumu tirgiem elektronisko sakaru nozarē, kuros var būt nepieciešams ex ante regulējums saskaņā ar Direktīvu 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 5406)  (1)

65

 

 

Labojums

 

*

Kļūdu labojums Padomes Regulai (EK) Nr. 754/2007 (2007. gada 28. jūnijs), ar ko Regulas (EK) Nr. 1941/2006, (EK) Nr. 2015/2006 un (EK) Nr. 41/2007 groza attiecībā uz dažu zivju krājumu zvejas iespējām un ar tām saistītiem nosacījumiem (OV L 172, 30.6.2007.)

70

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top