Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:337:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 337, 2007. gada 21. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 337

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 21. decembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES KOPĪGI PIEŅEMTIE LĒMUMI

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1530/2007/EK (2007. gada 24. oktobris) par ES Solidaritātes fonda mobilizēšanu saskaņā ar 26. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību

1

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1531/2007 (2007. gada 10. decembris) par noteiktu tērauda izstrādājumu tirdzniecību starp Eiropas Kopienu un Kazahstānas Republiku

2

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1532/2007 (2007. gada 17. decembris), ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 3491/90 par tādu rīsu importu, kuru izcelsme ir Bangladešā

19

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1533/2007 (2007. gada 17. decembris), ar ko groza Regulas (EK) Nr. 2015/2006 un (EK) Nr. 41/2007 attiecībā uz noteiktu zivju krājumu zvejas iespējām un ar tām saistītiem nosacījumiem

21

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1534/2007 (2007. gada 20. decembris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

33

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1535/2007 (2007. gada 20. decembris) par EK līguma 87. un 88. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības produktu ražošanas nozarē

35

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1536/2007 (2007. gada 20. decembris), ar kuru sāk jauna eksportētāja pārbaudi attiecībā uz Padomes Regulu (EK) Nr. 1659/2005, kas nosaka galīgu antidempinga maksājumu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes noteiktu magnēzija ķieģeļu importam, atsauc maksājumu attiecībā uz viena šīs valsts eksportētāja importu un nosaka šo ražojumu importa reģistrēšanu

42

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1537/2007 (2007. gada 20. decembris), ar ko ražotāju organizācijām paredz kompensācijas par tunzivīm, kas laikā no 2007. gada 1. janvāra līdz 31. martam piegādātas apstrādes nozarei

46

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1538/2007 (2007. gada 20. decembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 327/1998, ar ko atver konkrētas tarifa kvotas rīsu un šķelto rīsu importam, kā arī paredz šo kvotu pārvaldību

49

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1539/2007 (2007. gada 20. decembris), ar ko 2007./2008. gadam nosaka piemērojamos koeficientus labībai, ko eksportē kā skotu viskiju

50

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1540/2007 (2007. gada 20. decembris), ar kuru 2007./2008. gadam nosaka piemērojamos koeficientus labībai, ko eksportē kā īru viskiju

52

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1541/2007 (2007. gada 20. decembris) par pierādījumu tam, ka ir izpildītas muitas formalitātes cukura ievešanai trešās valstīs, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 800/1999 16. pantā

54

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1542/2007 (2007. gada 20. decembris) par izkraušanas un svēršanas procedūrām siļķei, makrelei un stavridai

56

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1543/2007 (2007. gada 20. decembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 581/2004, ar ko izsludina pastāvīgu konkursu uz eksporta kompensācijām par noteiktu veidu sviestu, un Regulu (EK) Nr. 582/2004, ar ko izsludina pastāvīgu konkursu par sausā vājpiena eksporta kompensācijām

62

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1544/2007 (2007. gada 20. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2707/2000, kurā izklāstīti noteikumi par Padomes Regulas (EK) Nr. 1255/1999 piemērošanu attiecībā uz Kopienas atbalstu piena un dažu piena produktu piegādē izglītības iestāžu skolēniem

64

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1545/2007 (2007. gada 20. decembris), ar ko nosaka papildu daudzumu ĀKK valstu un Indijas izcelsmes niedru jēlcukura piegādei rafinēšanas uzņēmumiem laikā no 2007. gada 1. oktobra līdz 2008. gada 30. septembrim

67

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1546/2007 (2007. gada 20. decembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1898/2005, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1255/1999 īstenošanai attiecībā uz pasākumiem krējuma, sviesta un koncentrēta sviesta realizācijai Kopienas tirgū

68

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1547/2007 (2007. gada 20. decembris), ar ko paredz pārejas laiku Kaboverdes Republikas svītrošanai no saņēmējvalstu saraksta, kurām piemēro īpašo režīmu attiecībā uz vismazāk attīstītajām valstīm, kas noteikts Padomes Regulā (EK) Nr. 980/2005 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu

70

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1548/2007 (2007. gada 20. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1973/2004, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1782/2003 piemērošanai attiecībā uz šīs regulas IV un IV a) sadaļā paredzētajām atbalsta shēmām un atmatā atstātas zemes izmantošanu izejvielu ražošanai

71

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1549/2007 (2007. gada 20. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 616/2007, ar kuru atver Kopienas tarifa kvotas mājputnu gaļai ar izcelsmi Brazīlijā, Taizemē un citās trešās valstīs un paredz to pārvaldību

75

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1550/2007 (2007. gada 20. decembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 796/2004, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai ieviestu savstarpēju atbilstību, modulāciju un integrēto administrēšanas un kontroles sistēmu, kura paredzēta Padomes Regulā (EK) Nr. 1782/2003, ar ko ievieš kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem

79

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1551/2007 (2007. gada 20. decembris), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par baltā cukura un jēlcukura izvedumiem bez turpmākas apstrādes

85

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1552/2007 (2007. gada 20. decembris), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par sīrupa un noteiktu citu cukura produktu izvedumiem bez turpmākas apstrādes

87

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1553/2007 (2007. gada 20. decembris), ar ko nosaka maksimālo eksporta kompensāciju baltajam cukuram pastāvīgā konkursā, kuru paredz Regula (EK) Nr. 900/2007

89

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1554/2007 (2007. gada 20. decembris), ar ko nosaka maksimālo eksporta kompensāciju baltajam cukuram pastāvīgā konkursā, kuru paredz Regula (EK) Nr. 1060/2007

90

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1555/2007 (2007. gada 20. decembris), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par produktiem, kuri pārstrādāti no labības un rīsiem

91

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1556/2007 (2007. gada 20. decembris), ar ko nosaka kompensācijas likmes dažiem labības un rīsu produktiem, kurus eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

94

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1557/2007 (2007. gada 20. decembris), ar ko nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas dažiem cukura nozares produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

98

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva 2007/76/EK (2007. gada 20. decembris), ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, iekļaujot kā aktīvās vielas fludioksonilu, klomazonu un prosulfokarbu (1)

100

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2007/858/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 17. decembris), ar ko ieceļ Kopienas Augu šķirņu biroja Apelācijas padomes priekšsēdētāju un tā vietnieku

105

 

 

2007/859/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 22. oktobris), lai noslēgtu Protokolu, ar ko groza Sadarbības nolīgumu starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Taizemes Karalisti par maniokas ražošanu, realizāciju un tirdzniecību

106

Protokols, ar ko groza Sadarbības nolīgumu starp Eiropas Ekonomikas Kopienu un Taizemes Karalisti par maniokas ražošanu, realizāciju un tirdzniecību

108

 

 

2007/860/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 10. decembris), ar ko piešķir makrofinansiālo palīdzību Libānai

111

 

 

2007/861/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 10. decembris), lai parakstītu un provizoriski piemērotu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Baltkrievijas Republiku, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Baltkrievijas Republiku par tekstilizstrādājumu tirdzniecību

113

Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Baltkrievijas Republiku, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Baltkrievijas Republiku par tekstilizstrādājumu tirdzniecību

114

 

 

Komisija

 

 

2007/862/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 13. decembris), ar ko groza Lēmumu 2006/805/EK attiecībā uz dažiem dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar klasisko cūku mēri Ungārijā un Slovākijā (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 6158)  (1)

119

 

 

2007/863/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 14. decembris), ar ko Apvienotajai Karalistei attiecībā uz Ziemeļīriju piešķir atkāpi, ko tā pieprasījusi atbilstīgi Padomes Direktīvai 91/676/EEK attiecībā uz ūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu, ko rada lauksaimnieciskas izcelsmes nitrāti (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 6281)

122

 

 

2007/864/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 20. decembris), ar ko groza 2003. gada Pievienošanās akta XII pielikuma B papildinājumu attiecībā uz dažiem Polijas gaļas nozares uzņēmumiem (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 6490)  (1)

127

 

 

2007/865/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 20. decembris), ar ko groza 2003. gada Pievienošanās akta XII pielikuma B papildinājumu attiecībā uz dažiem Polijas gaļas nozares uzņēmumiem (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 6494)  (1)

129

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top