EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:335:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 335, 2007. gada 20. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 335

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 20. decembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1510/2007 (2007. gada 19. decembris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1511/2007 (2007. gada 19. decembris) par mājputnu gaļas ievešanas atļauju izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2007. gada decembra pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotu, kura atvērta ar Regulu (EK) Nr.1385/2007

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1512/2007 (2007. gada 19. decembris) par mājputnu gaļas ievešanas atļauju izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2007. gada decembra pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotu, kura atvērta ar Regulu (EK) Nr. 1384/2007

5

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1513/2007 (2007. gada 19. decembris) par mājputnu gaļas ievešanas atļauju izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2007. gada decembra pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotu, kura atvērta ar Regulu (EK) Nr. 1383/2007

7

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1514/2007 (2007. gada 19. decembris) par cūkgaļas ievešanas atļauju izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2007. gada decembra pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar cūkgaļas tarifa kvotu, kura atvērta ar Regulu (EK) Nr. 1382/2007

8

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1515/2007 (2007. gada 19. decembris) par ievešanas atļauju izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2007. gada decembra pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotu, kura atvērta ar Regulu (EK) Nr. 1399/2007, attiecībā uz dažiem Šveices izcelsmes gaļas produktiem

9

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1516/2007 (2007. gada 19. decembris) par noplūžu pārbaužu standartprasību noteikšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 842/2006 attiecībā uz stacionārām saldēšanas, gaisa kondicionēšanas un siltumsūkņu iekārtām, kurās izmanto dažas fluorētas siltumnīcefekta gāzes (1)

10

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1517/2007 (2007. gada 19. decembris), ar ko groza Padomes Regulas (EEK) Nr. 2092/91 III pielikumu attiecībā uz atkāpi saistībā ar bioloģisku un nebioloģisku barības ražošanas līniju nodalīšanu

13

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1518/2007 (2007. gada 19. decembris) par tarifa kvotas atvēršanu un pārvaldību vermutam

14

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1519/2007 (2007. gada 19. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2430/1999, (EK) Nr. 418/2001 un (EK) Nr. 162/2003 attiecībā uz to, ar kādiem noteikumiem atļauj izmantot dzīvnieku barībā dažas piedevas, kas pieder pie kokcidiostatu un citu zāļu līdzekļu grupas (1)

15

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1520/2007 (2007. gada 19. decembris) par pastāvīgu atļauju izmantot dažas barības piedevas (1)

17

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1521/2007 (2007. gada 19. decembris) par atļauju jaunā veidā izmantot Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) kā barības piedevu (1)

24

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1522/2007 (2007. gada 19. decembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 795/2004, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot vienreizējo maksājumu shēmu, kura paredzēta Padomes Regulā (EK) Nr. 1782/2003

27

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2007/66/EK (2007. gada 11. decembris), ar ko Padomes Direktīvas 89/665/EEK un 92/13/EEK groza attiecībā uz pārskatīšanas procedūru efektivitātes uzlabošanu valsts līgumu piešķiršanas jomā (1)

31

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2007/851/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 10. decembris), ar ko groza Lēmumu 2006/687/EK, Lēmumu 2006/875/EK un Lēmumu 2006/876/EK attiecībā uz atsevišķām dalībvalstīm paredzētā Kopienas finansiālā atbalsta 2007. gadā pārdali šo valstu programmām dzīvnieku slimību izskaušanai un pārraudzībai un pārbaudēm, kuru mērķis ir zoonožu profilakse (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 5985)

47

 

 

2007/852/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 13. decembris), ar ko groza Lēmumu 2005/5/EK attiecībā uz Kopienas salīdzinošajiem pētījumiem un pārbaudēm Asparagus officinalis sēklām un pavairošanas materiālam saskaņā ar Padomes Direktīvu 2002/55/EK (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 6168)  (1)

57

 

 

2007/853/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 13. decembris) par 2005. gadā sākto Kopienas salīdzinošo pētījumu un pārbaužu Asparagus officinalis sēklām un pavairošanas materiālam turpināšanu 2008. gadā saskaņā ar Padomes Direktīvu 2002/55/EK (1)

59

 

 

Labojums

 

*

Labojumi Padomes Direktīvā 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV L 347, 11.12.2006.)

60

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top