Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:326:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 326, 2007. gada 12. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 326

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 12. decembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1458/2007 (2007. gada 10. decembris), ar ko uzliek galīgo antidempinga maksājumu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes un no Taivānas sūtītu vai Taivānas izcelsmes ar gāzi pildītu, neuzpildāmu kabatas krama šķiltavu importam, un Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes un no Taivānas sūtītu vai Taivānas izcelsmes uzpildāmu kabatas krama šķiltavu importam

1

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1459/2007 (2007. gada 10. decembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1858/2005, ar ko nosaka galīgu antidempinga maksājumu, inter alia, par Dienvidāfrikas izcelsmes tērauda trošu un tauvu importu

18

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1460/2007 (2007. gada 11. decembris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

20

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1461/2007 (2007. gada 11. decembris), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Lietuvas karogu, zvejot melnos paltusus NAFO zonas 3 LMNO ūdeņos

22

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1462/2007 (2007. gada 11. decembris), ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 872/2004 par turpmākiem ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Libēriju

24

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2007/814/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 13. novembris), ar kuru atceļ Lēmumu 1999/572/EK, ar ko pieņem saistības, kuras piedāvātas saistībā ar antidempinga procedūrām attiecībā uz Ķīnas Tautas Republikas, Ungārijas, Indijas, Korejas Republikas, Meksikas, Polijas, Dienvidāfrikas un Ukrainas izcelsmes tērauda stiepļu trošu un tauvu ievedumiem

25

 

 

2007/815/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 29. novembris), ar kuru Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 573/2007/EK īsteno attiecībā uz stratēģisko pamatnostādņu pieņemšanu 2008.–2013. gadam (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 5738)

29

 

 

2007/816/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 10. decembris), ar ko groza Lēmumu 2006/415/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem saistībā ar augsti patogēnu H5N1 apakštipa putnu gripu mājputniem Polijā (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 6359)  (1)

32

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top