EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:325:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 325, 2007. gada 11. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 325

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 11. decembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1450/2007 (2007. gada 10. decembris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1451/2007 (2007. gada 4. decembris) par 10 gadu darba programmas otro fāzi, kas minēta 16. panta 2. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (1)

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1452/2007 (2007. gada 7. decembris) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

66

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1453/2007 (2007. gada 10. decembris), ar ko nosaka standarta maksu par saimniecības apgrozījuma pārskatu lauku saimniecību grāmatvedības datu tīkla 2008. pārskata gadam

68

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1454/2007 (2007. gada 10. decembris), ar ko dažiem lauksaimniecības produktiem nosaka kopīgus noteikumus par konkursa procedūru eksporta kompensāciju noteikšanai

69

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1455/2007 (2007. gada 10. decembris) par kvotu atvēršanu Ēģiptes izcelsmes rīsu ievešanai Kopienā

74

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1456/2007 (2007. gada 10. decembris), ar ko groza Regulas (EK) Nr. 2058/96, (EK) Nr. 2375/2002, (EK) Nr. 2377/2002, (EK) Nr. 2305/2003, (EK) Nr. 955/2005, (EK) Nr. 969/2006 un (EK) Nr. 1964/2006 par importa tarifa kvotu atvēršanu un pārvaldīšanu rīsu un labības nozarē

76

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1457/2007 (2007. gada 10. decembris), ar kuru groza ar Regulu (EK) Nr. 1109/2007 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus atsevišķiem cukura nozares produktiem 2007./2008. saimnieciskajā gadā

81

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2007/810/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 19. novembris) par to, lai Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu protokolu Nolīgumam par sadarbību un muitas savienību starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Sanmarīno Republiku saistībā ar Bulgārijas Republikas un Rumānijas dalību līgumslēdzēju pušu statusā pēc to pievienošanās Eiropas Savienībai

83

Protokols Nolīgumam par sadarbību un muitas savienību starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Sanmarīno Republiku saistībā ar Bulgārijas Republikas un Rumānijas dalību līgumslēdzēju pušu statusā pēc to pievienošanās Eiropas Savienībai

84

 

 

Dalībvalstu valdību pārstāvju konference

 

 

2007/811/EK, Euratom

 

*

Dalībvalstu valdību pārstāvju Lēmums (2007. gada 5. decembris), ar ko ieceļ Eiropas Kopienu Tiesas tiesnesi

89

 

 

Komisija

 

 

2007/812/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 28. novembris), ar ko Nīderlandei saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 41/2007 IIA pielikumu piešķir trīs papildu dienas jūrā, lai īstenotu programmu pastiprinātai novērotāju izvietošanai (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 5711)

90

 

 

2007/813/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 28. novembris), ar ko Spānijai iedala papildu dienas jūrā ICES VIIIc un IXa rajonā, izņemot Kadisas jūras līci (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 5719)

92

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top