EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:323:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 323, 2007. gada 08. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 323

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 8. decembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1447/2007 (2007. gada 4. decembris), ar ko atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 104/2000 nosaka orientējošās cenas un Kopienas ražotāju cenas dažiem zvejas produktiem 2008. zvejas gadam

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1448/2007 (2007. gada 7. decembris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

6

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1449/2007 (2007. gada 7. decembris), ar ko atkāpjas no Regulām (EK) Nr. 2402/96, (EK) Nr. 2058/96, (EK) Nr. 2375/2002, (EK) Nr. 2305/2003, (EK) Nr. 950/2006, (EK) Nr. 955/2005, (EK) Nr. 969/2006, (EK) Nr. 1100/2006, (EK) Nr. 1918/2006, (EK) Nr. 1964/2006, (EK) Nr. 1002/2007 un (EK) Nr. 508/2007, par laiku, kad jāiesniedz ievešanas atļauju pieteikumi un jāizsniedz ievešanas atļaujas 2008. gadam saskaņā ar tarifa kvotu attiecībā uz batātēm, maniokas cieti, labību, rīsiem, cukuru un olīveļļu, un ar ko atkāpjas no Regulām (EK) Nr. 1445/95, (EK) Nr. 1518/2003, (EK) Nr. 596/2004 un (EK) Nr. 633/2004, par laiku, kad jāizsniedz izvešanas atļaujas 2008. gadam liellopu gaļas, cūkgaļas, olu un mājputnu gaļas nozarēs

8

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2007/799/EK

 

*

Padomes Lēmums (2006. gada 12. oktobris) par to, lai Kopienas vārdā parakstītu Protokolu par Alpu konvencijas īstenošanu transporta jomā (Transporta protokols)

13

Protokols par 1991. gada Alpu konvencijas īstenošanu transporta jomā – Protokols “Transports”

15

 

 

2007/800/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 5. jūnijs), lai parakstītu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Turcijas Republiku par Turcijas Republikas piedalīšanos Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra darbā

23

Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Turcijas Republiku par Turcijas Republikas piedalīšanos Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra darbā

24

 

 

2007/801/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 6. decembris) par Šengenas acquis noteikumu pilnīgu piemērošanu Čehijas Republikā, Igaunijas Republikā, Latvijas Republikā, Lietuvas Republikā, Ungārijas Republikā, Maltas Republikā, Polijas Republikā, Slovēnijas Republikā un Slovākijas Republikā

34

 

 

Komisija

 

 

2007/802/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 4. decembris), ar ko groza Lēmumu 2002/840/EK, ar kuru pieņem sarakstu attiecībā uz apstiprinātām iekārtām pārtikas produktu apstarošanai trešās valstīs (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 5823)  (1)

40

 

 

2007/803/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 6. decembris), ar ko groza Lēmumu 2005/731/EK un 2005/734/EK attiecībā uz to piemērošanas termiņu (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 5887)  (1)

42

 

 

2007/804/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 6. decembris), ar kuru groza Lēmumu 2002/627/EK, ar ko izveido elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu Eiropas reglamentējošo iestāžu grupu (1)

43

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2007/805/KĀDP (2007. gada 6. decembris), ar ko ieceļ Eiropas Savienības Īpašo pārstāvi Āfrikas Savienībā

45

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2007/806/KĀDP (2007. gada 6. decembris), lai grozītu Vienoto rīcību 2005/797/KĀDP, par Eiropas Savienības policijas misiju palestīniešu teritorijās

50

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2007/807/KĀDP (2007. gada 6. decembris), ar ko groza Vienoto rīcību 2005/889/KĀDP par Eiropas Savienības Robežu palīdzības misijas izveidi Rafas šķērsošanas punktā (ES RPM Rafa)

53

 

*

Padomes Lēmums 2007/808/KĀDP (2007. gada 6. decembris), ar ko groza Lēmumu 2006/807/KĀDP par Eiropas Savienības policijas misiju palestīniešu teritorijās

56

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2007/809/KĀDP (2007. gada 6. decembris), ar kuru groza Vienoto rīcību 2007/108/KĀDP, ar ko pagarina pilnvaru termiņu Eiropas Savienības Īpašajam pārstāvim Sudānā

57

 

 

Labojums

 

*

Labojums Komisijas Lēmumā 2007/775/EK (2007. gada 13. novembris), ar kuru atceļ Lēmumu 1999/572/EK, ar ko pieņem saistības, kuras piedāvātas saistībā ar antidempinga procedūrām attiecībā uz Ķīnas Tautas Republikas, Ungārijas, Indijas, Korejas Republikas, Meksikas, Polijas, Dienvidāfrikas un Ukrainas izcelsmes tērauda stiepļu trošu un tauvu ievedumiem (OV L 312, 30.11.2007.)

59

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top