Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:322:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 322, 2007. gada 07. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 322

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 7. decembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1437/2007 (2007. gada 26. novembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1438/2007 (2007. gada 6. decembris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

6

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1439/2007 (2007. gada 5. decembris) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

8

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1440/2007 (2007. gada 5. decembris) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

10

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1441/2007 (2007. gada 5. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2073/2005 par pārtikas produktu mikrobioloģiskajiem kritērijiem (1)

12

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1442/2007 (2007. gada 6. decembris), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par baltā cukura un jēlcukura izvedumiem bez turpmākas apstrādes

30

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1443/2007 (2007. gada 6. decembris), ar ko nosaka maksimālo eksporta kompensāciju baltajam cukuram pastāvīgā konkursā, kuru paredz Regula (EK) Nr. 900/2007

32

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1444/2007 (2007. gada 6. decembris), ar ko nosaka maksimālo eksporta kompensāciju baltajam cukuram pastāvīgā konkursā, kuru paredz Regula (EK) Nr. 1060/2007

33

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2007/795/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 4. decembris) par Kopienas finansiālo ieguldījumu 2007. gadā pētījumiem, ietekmes novērtējumiem un izvērtējumiem pārtikas nekaitīguma, dzīvnieku veselības un labturības un zootehnikas jomā

34

 

 

2007/796/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 5. decembris), ar ko groza Lēmumu 2007/554/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem pret mutes un nagu sērgu Apvienotajā Karalistē (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 5890)  (1)

37

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top