Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:320:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 320, 2007. gada 06. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 320

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 6. decembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1429/2007 (2007. gada 5. decembris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1430/2007 (2007. gada 5. decembris), ar ko groza II un III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu (1)

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1431/2007 (2007. gada 5. decembris), ar ko apstiprina izmaiņas, kuras nav maznozīmīgas, tāda nosaukuma specifikācijā, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Huile d'olive de Nyons (ACVN))

12

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1432/2007 (2007. gada 5. decembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1774/2002 I, II un VI pielikumu attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu marķēšanu un transportēšanu (1)

13

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1433/2007 (2007. gada 5. decembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1623/2000, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopīgo organizāciju ieviešanai attiecībā uz tirgus mehānismiem

18

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1434/2007 (2007. gada 5. decembris) par izmeklēšanas uzsākšanu attiecībā uz tādu antidempinga pasākumu iespējamu apiešanu, kas ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2074/2004 attiecināti uz noteiktu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes gredzenveida stiprinājuma mehānismu importu, nedaudz pārveidotus vai nepārveidotus nosūtot no Taizemes, ar Taizemes izcelsmes norādi vai bez tās, un importējot Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes nedaudz pārveidotus noteiktus gredzenveida stiprinājuma mehānismus, un par šāda importa reģistrācijas uzsākšanu

23

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1435/2007 (2007. gada 5. decembris), ar ko atļauj kuģiem, kuri peld ar Vācijas karogu, atsākt siļķu zveju Baltijas jūras 25.–27., 28.2., 29. un 32. apakšrajonā

27

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1436/2007 (2007. gada 5. decembris), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Igaunijas karogu, zvejot sarkanasarus ICES V zonas EK un starptautiskajos ūdeņos; ICES XII un XIV zonas starptautiskajos ūdeņos

29

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Dalībvalstu valdību pārstāvju konference

 

 

2007/792/EK

 

*

Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju Lēmums (2007. gada 26. novembris), ar kuru groza Lēmumu 2005/446/EK, ar ko nosaka termiņu saistību attiecināšanai uz 9. Eiropas Attīstības fonda (EAF) līdzekļiem

31

 

 

Komisija

 

 

2007/793/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 29. novembris) par dalībnieku iecelšanu ar Lēmumu 2007/602/EK izveidotajā ieinteresēto personu dialoga grupā sabiedrības veselības un patērētāju aizsardzības jomā

33

 

 

2007/794/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 29. novembris) par jauna dokumentu iesniegšanas termiņa noteikšanu attiecībā uz dažām vielām, kas jānovērtē saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 16. panta 2. punktā minēto 10 gadu darba programmu (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 5751)  (1)

35

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top