EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:314:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 314, 2007. gada 01. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 314

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 1. decembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1411/2007 (2007. gada 30. novembris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1412/2007 (2007. gada 30. novembris), ar ko labības nozarē nosaka ievedmuitas nodokli, kuru piemēro no 2007. gada 1. decembra

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1413/2007 (2007. gada 30. novembris), ar ko nosaka samazinājuma koeficientu katrai lauksaimnieka zemes platībai, saistībā ar kuru 2007. gadam tiek pieprasīts atbalsts par kultūraugiem ar augstu enerģētisko vērtību

6

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1414/2007 (2007. gada 30. novembris), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Vācijas karogu, zvejot mencas ICES Kategata zonā (uz dienvidiem no III a)

7

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2007/779/EK, Euratom

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 8. novembris), ar ko izveido Kopienas Civilās aizsardzības mehānismu (pārstrādāta versija) (1)

9

 

 

2007/780/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 26. novembris), ar kuru groza Lēmumu 2003/17/EK par tādu lauka apskašu atbilstību, ko veic attiecībā uz sēklu ražošanai paredzētiem augiem trešās valstīs un par trešās valstīs ražotu sēklu līdzvērtīgumu (1)

20

 

 

Komisija

 

 

2007/781/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 21. augusts), ar ko koncentrāciju atzīst par saderīgu ar kopējo tirgu un EEZ līguma darbību (Lieta COMP/M.4523 – Travelport/Worldspan) (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 3938)  (1)

21

 

 

2007/782/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 30. novembris), ar ko apstiprina tās gada un daudzgadu valstu programmas un Kopienas finansiālo ieguldījumu atsevišķu dzīvnieku slimību un zoonožu izskaušanai, kontrolei un uzraudzībai, ko dalībvalstis iesniegušas 2008. gadam un turpmākajiem gadiem (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 5776)

29

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top