Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:310:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 310, 2007. gada 28. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 310

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 28. novembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1387/2007 (2007. gada 27. novembris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1388/2007 (2007. gada 27. novembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 382/2005, ar ko nosaka piemērošanas kārtību Padomes Regulai (EK) Nr. 1786/2003 par žāvētās rupjās lopbarības tirgus kopīgo organizāciju

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1389/2007 (2007. gada 26. novembris), ar ko 89. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, organizācijas Al-Qaida tīklu un Taliban

6

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1390/2007 (2007. gada 27. novembris), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Vācijas karogu, zvejot Norvēģijas omārus ICES III a zonā; EK ūdeņos III b, III c un III d zonā

8

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1391/2007 (2007. gada 27. novembris) par īpašiem pasākumiem saistībā ar Regulas (EK) Nr. 1267/2007 piemērošanu cūkgaļas nozarē

10

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva 2007/68/EK (2007. gada 27. novembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/13/EK IIIa pielikumu attiecībā uz dažām pārtikas sastāvdaļām (1)

11

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2007/766/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 14. novembris), ar kuru izveido to reģionu un teritoriju sarakstu, kas ir tiesīgi no Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta pārrobežu sadarbības sastāvdaļas saņemt finansējumu pārrobežu sadarbībai starp dalībvalstīm un saņēmējvalstīm laika posmā no 2007. gada līdz 2013. gadam

15

 

 

2007/767/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 15. novembris) par atkāpi no Padomes Lēmumā 2001/822/EK paredzētajiem izcelsmes noteikumiem attiecībā uz atsevišķiem zvejniecības produktiem, ko ieved no Folklenda salām (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 5393)

19

 

 

Labojums

 

*

Labojums Komisijas 2007. gada 26. novembra Regulā (EK) Nr. 1380/2007 par atļauju izmantot endo-1,4-beta-ksilanāzi (Natugrain Wheat TS) kā barības piedevu (OV L 309, 27.11.2007.)

22

 

*

Labojums Komisijas 1995. gada 4. decembra Regulā (EK) Nr. 2796/95, ar kuru groza II pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2377/90, ar ko nosaka Kopienas procedūru veterināro zāļu maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos (OV L 290, 5.12.1995.) (Īpašais izdevums latviešu valodā, 3. nodaļa, 18. sējums, 295. lpp.)

22

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top