Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:309:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 309, 2007. gada 27. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 309

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 27. novembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1377/2007 (2007. gada 26. novembris), ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 889/2005, ar ko paredz konkrētus ierobežojošus pasākumus attiecībā uz Kongo Demokrātisko Republiku

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1378/2007 (2007. gada 26. novembris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

5

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1379/2007 (2007. gada 26. novembris), ar ko groza IA, IB, VII un VIII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem, lai ņemtu vērā tehnikas progresu un grozījumus, par ko vienojās saskaņā ar Bāzeles Konvenciju (1)

7

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1380/2007 (2007. gada 26. novembris) par atļauju izmantot endo-1,4-beta-ksilanāzi (Natugrain Wheat TS) kā barības piedevu (1)

21

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1381/2007 (2007. gada 26. novembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2133/2001, ar ko atver dažas Kopienas tarifu kvotas un tarifu maksimālos apjomus labības nozarē un paredz to pārvaldi attiecībā uz Kopienas tarifu kvotu koncesijām Fēru salu zivju barībai, kas atbilst KN kodiem 2309 90 10, ex 2309 90 31 un ex 2309 90 41

24

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1382/2007 (2007. gada 26. novembris), ar ko nosaka kārtību, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 774/94 attiecībā uz cūkgaļas importa režīmu

28

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1383/2007 (2007. gada 26. novembris), ar ko nosaka kārtību, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 779/98 attiecībā uz noteiktu tarifa kvotu atvēršanu un pārvaldību Turcijas izcelsmes mājputnu gaļas nozares produktu ievedumiem Kopienā

34

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1384/2007 (2007. gada 26. novembris), ar ko nosaka kārtību, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 2398/96 attiecībā uz noteiktu tarifa kvotu atvēršanu un pārvaldīšanu Izraēlas izcelsmes mājputnu gaļas nozares produktu ievedumiem Kopienā

40

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1385/2007 (2007. gada 26. novembris), ar ko nosaka kārtību, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 774/94, kad atver un pārvalda noteiktas Kopienas muitas tarifa kvotas mājputnu gaļas nozarē

47

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top