Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:304:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 304, 2007. gada 22. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 304

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 22. novembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1354/2007 (2007. gada 15. novembris), ar ko pielāgo Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos (1)

1

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1355/2007 (2007. gada 19. novembris), ar ko pieņem autonomus un pagaidu pasākumus Kopienas tarifu kvotu atvēršanai Šveices izcelsmes desu un dažu gaļas izstrādājumu importam

3

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1356/2007 (2007. gada 19. novembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1425/2006, ar ko uzliek galīgo antidempinga maksājumu konkrētu Ķīnas Tautas Republikas un Taizemes izcelsmes plastikāta maisu un maisiņu importam, un pārtrauc procedūru attiecībā uz konkrētu Malaizijas izcelsmes plastikāta maisu un maisiņu importu

5

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1357/2007 (2007. gada 21. novembris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

7

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1358/2007 (2007. gada 21. novembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1725/2003, ar ko pieņem noteiktus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002, attiecībā uz 8. starptautisko finanšu pārskatu standartu (SFPS) (1)

9

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1359/2007 (2007. gada 21. novembris), ar ko paredz nosacījumus īpašu eksporta kompensāciju piešķiršanai noteiktiem atkaulotas liellopu gaļas izcirtņiem (Kodificēta versija)

21

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1360/2007 (2007. gada 21. novembris), ar kuru groza ar Regulu (EK) Nr. 1109/2007 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus atsevišķiem cukura nozares produktiem 2007./2008. saimnieciskajā gadā

32

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2007/751/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 8. novembris) par Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos Konvencijai, kas izstrādāta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K3. panta 2. punkta c) apakšpunktu, par cīņu pret korupciju, kurā iejaukti Eiropas Kopienu ierēdņi vai Eiropas Savienības dalībvalstu ierēdņi

34

 

 

Komisija

 

 

2007/752/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 15. novembris), ar ko groza Lēmumu 92/452/EEK attiecībā uz dažām embriju ieguves un ražošanas brigādēm Kanādā, Jaunzēlandē un Amerikas Savienotajās Valstīs (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 5457)  (1)

36

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2007/753/KĀDP (2007. gada 19. novembris) par atbalstu SAEA uzraudzības un pārbaudes darbībām, ko veic Korejas Tautas Demokrātiskajā Republikā, kā arī īstenojot ES Stratēģiju masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai

38

 

 

IV   Citi tiesību akti

 

 

EIROPAS EKONOMIKAS ZONA

 

 

EEZ kopīgā komiteja

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 63/2007 (2007. gada 15. jūnijs), ar ko groza EEZ līguma 31. protokolu par sadarbību īpašās jomās, kas nav saistītas ar četrām pamatbrīvībām

43

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 64/2007 (2007. gada 15. jūnijs), ar ko groza EEZ līguma 31. protokolu par sadarbību īpašās jomās, kas nav saistītas ar četrām pamatbrīvībām

45

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 65/2007 (2007. gada 15. jūnijs), ar ko groza EEZ līguma 31. protokolu par sadarbību īpašās jomās, kas nav saistītas ar četrām pamatbrīvībām

47

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 66/2007 (2007. gada 15. jūnijs), ar ko groza EEZ līguma 31. protokolu par sadarbību īpašās jomās, kas nav saistītas ar četrām pamatbrīvībām

49

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 67/2007 (2007. gada 29. jūnijs), ar ko groza EEZ līguma 31. protokolu par sadarbību īpašās jomās, kas nav saistītas ar četrām pamatbrīvībām

51

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 68/2007 (2007. gada 15. jūnijs), ar ko groza EEZ līguma 31. protokolu par sadarbību īpašās jomās, kas nav saistītas ar četrām pamatbrīvībām

52

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 69/2007 (2007. gada 15. jūnijs), ar ko groza EEZ līguma 31. protokolu par sadarbību īpašās jomās, kas nav saistītas ar četrām pamatbrīvībām

53

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 70/2007 (2007. gada 29. jūnijs), ar ko groza EEZ līguma 31. protokolu par sadarbību īpašās jomās, kas nav saistītas ar četrām pamatbrīvībām

54

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 71/2007 (2007. gada 29. jūnijs), ar ko groza EEZ līguma 31. protokolu par sadarbību īpašās jomās, kas nav saistītas ar četrām pamatbrīvībām

56

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top