EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:291:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 291, 2007. gada 09. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 291

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 9. novembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1307/2007 (2007. gada 8. novembris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1308/2007 (2007. gada 8. novembris), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par baltā cukura un jēlcukura izvedumiem bez turpmākas apstrādes

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1309/2007 (2007. gada 8. novembris), ar ko nosaka maksimālo eksporta kompensāciju baltajam cukuram pastāvīgā konkursā, kuru paredz Regula (EK) Nr. 900/2007

5

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1310/2007 (2007. gada 8. novembris), ar ko nosaka maksimālo eksporta kompensāciju baltajam cukuram pastāvīgā konkursā, kuru paredz Regula (EK) Nr. 1060/2007

6

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1311/2007 (2007. gada 8. novembris), ar ko nosaka galīgo kompensācijas likmi un procentus B sistēmas izvešanas atļauju piešķiršanai augļu un dārzeņu nozarē (tomātiem, apelsīniem, citroniem, galda vīnogām, āboliem un persikiem)

7

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1312/2007 (2007. gada 8. novembris) par A3 sistēmas izvešanas atļauju izsniegšanu augļu un dārzeņu nozarē (tomātiem, apelsīniem, citroniem, galda vīnogām un āboliem)

9

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1313/2007 (2007. gada 8. novembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2076/2002 attiecībā uz Padomes Direktīvas 91/414/EEK 8. panta 2. punktā minēta laikposma pagarināšanu saistībā ar metalaksilu un Regulu (EK) Nr. 2024/2006 attiecībā uz atkāpes svītrošanu saistībā ar metalaksilu (1)

11

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1314/2007 (2007. gada 8. novembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 499/96 attiecībā uz Kopienas tarifu kvotām dažiem Īslandes izcelsmes zivju un zvejniecības produktiem

13

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1315/2007 (2007. gada 8. novembris) par drošības uzraudzību gaisa satiksmes pārvaldībā, kas groza Regulu (EK) Nr. 2096/2005 (1)

16

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1316/2007 (2007. gada 8. novembris), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Nīderlandes karogu, zvejot mencas ICES VIIb līdz VIIk, VIII, IX un X zonā; CECAF 34.1.1. EK ūdeņos

23

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1317/2007 (2007. gada 8. novembris), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par produktiem, kuri pārstrādāti no labības un rīsiem

25

 

*

Informācija par Padomes Regulas (EK) Nr. 1891/2006 un Komisijas Regulas (EK) Nr. 876/2007 un (EK) Nr. 877/2007 spēkā stāšanās datumu

28

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2007/720/KĀDP (2007. gada 8. novembris), ar ko groza Vienoto rīcību 2004/570/KĀDP par Eiropas Savienības militāro operāciju Bosnijā un Hercegovinā

29

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top