EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:289:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 289, 2007. gada 07. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 289

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 7. novembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1297/2007 (2007. gada 6. novembris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1298/2007 (2007. gada 6. novembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 900/2007, lai noteiktu atšķirību starp trešām valstīm un Kopienas muitas teritorijā neiekļautajām Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijām

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1299/2007 (2007. gada 6. novembris) par apiņu audzētāju grupu atzīšanu (Kodificēta versija)

4

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1300/2007 (2007. gada 6. novembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1622/2000, kas nosaka konkrētus sīki izstrādātus noteikumus Regulas (EK) Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopējo organizāciju ieviešanai un kas izveido Kopienas enoloģiskās prakses un procesu kodeksu

8

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1301/2007 (2007. gada 6. novembris), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Polijas karogu, zvejot mencas ICES I un II b zonā

10

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2007/714/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 30. oktobris), ar ko ieceļ amatā vienu Reģionu komitejas locekli no Itālijas un vienu komitejas locekļa aizstājēju no Itālijas

12

 

 

2007/715/EK, Euratom

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 30. oktobris), ar ko ieceļ amatā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekli no Vācijas

13

 

 

Komisija

 

 

2007/716/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 30. oktobris), ar ko paredz pārejas pasākumus attiecībā uz tām strukturālajām prasībām konkrētiem uzņēmumiem gaļas un piena nozarē Bulgārijā, kas iekļautas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 852/2004 un (EK) Nr. 853/2004 (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 5238)  (1)

14

 

 

2007/717/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 31. oktobris), ar ko izveido ekspertu grupu elektronisko rēķinu jautājumos (e-rēķinu)

38

 

 

2007/718/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 6. novembris) par dažiem aizsardzības pasākumiem pret mutes un nagu sērgu Kiprā (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 5452)  (1)

45

 

 

2007/719/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 6. novembris), ar ko 2007./2008. tirdzniecības gadam nosaka sākotnējo finanšu asignējumu sadalījumu dalībvalstīm par noteikta lieluma platību hektāros vīna dārzu restrukturizācijai un konversijai saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1493/1999 (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 5293)

59

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top