EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:288:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 288, 2007. gada 06. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 288

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 6. novembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1292/2007 (2007. gada 30. oktobris), ar ko pēc pārskatīšanas sakarā ar termiņa izbeigšanos saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 384/96 11. panta 2. punktu piemēro galīgu antidempinga maksājumu Indijas izcelsmes polietilēntereftalāta (PET) plēves importam un saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 384/96 11. panta 3. punktu izbeidz daļēju starpposma pārskatīšanu

1

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1293/2007 (2007. gada 30. oktobris), ar ko atceļ antidempinga maksājumu, kurš noteikts ar Regulu (EK) Nr. 1050/2002 par Taivānas izcelsmes ierakstāmu kompaktdisku importu, un ar ko atļauj šā maksājuma atmaksāšanu vai atlaišanu, un ar ko atceļ kompensācijas maksājumu, kurš noteikts ar Regulu (EK) Nr. 960/2003 par Indijas izcelsmes ierakstāmu kompaktdisku importu, un ar ko atļauj šā maksājuma atmaksāšanu vai atcelšanu, kā arī izbeidz attiecīgo procedūru

17

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1294/2007 (2007. gada 5. novembris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

20

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1295/2007 (2007. gada 5. novembris), ar ko paredz, ka jāreģistrē konkrēti Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes sagatavotu vai konservētu citrusaugļu (proti, mandarīnu u. tml.) ievedumi

22

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1296/2007 (2007. gada 5. novembris), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Zviedrijas karogu, zvejot mencas Skagerakā

25

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2007/60/EK (2007. gada 23. oktobris) par plūdu riska novērtējumu un pārvaldību (1)

27

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2007/710/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 29. oktobris), ar ko groza Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās akta VII pielikuma B papildinājumu attiecībā uz dažiem gaļas, putnu gaļas, zivju, piena un piena produktu nozares uzņēmumiem Rumānijā (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 5210)  (1)

35

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

 

 

2007/711/KĀDP

 

*

Politikas un drošības komitejas Lēmums BiH/11/2007 (2007. gada 25. septembris), ar ko ieceļ ES Spēku komandieri Eiropas Savienības militārajai operācijai Bosnijā un Hercegovinā

60

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top