Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:283:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 283, 2007. gada 27. oktobris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 283

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 27. oktobris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1260/2007 (2007. gada 9. oktobris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 318/2006 par cukura tirgu kopīgu organizāciju

1

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1261/2007 (2007. gada 9. oktobris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 320/2006, ar ko nosaka pagaidu shēmu cukura rūpniecības restrukturizācijai Kopienā

8

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1262/2007 (2007. gada 26. oktobris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

13

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1263/2007 (2007. gada 26. oktobris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 290/2007 attiecībā uz Padomes Regulas (EK) Nr. 318/2006 29. pantā minētajām vajadzīgajām piegādēm rafinēšanas nozarē

15

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1264/2007 (2007. gada 26. oktobris), ar ko izdara grozījumus Komisijas Regulā (EK) Nr. 968/2006, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 320/2006, ar ko nosaka pagaidu shēmu cukura rūpniecības restrukturizācijai Kopienā

16

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1265/2007 (2007. gada 26. oktobris), ar ko nosaka prasības attālumam starp “gaiss–zeme” balss sakaru kanāliem Eiropas vienotajā gaisa telpā (1)

25

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1266/2007 (2007. gada 26. oktobris) par Padomes Direktīvas 2000/75/EK īstenošanas noteikumiem dažu uzņēmīgu sugu dzīvnieku kontrolei, monitoringam, uzraudzībai un pārvietošanās ierobežojumiem saistībā ar infekciozo katarālo drudzi (1)

37

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1267/2007 (2007. gada 26. oktobris) par īpašiem nosacījumiem atbalsta piešķiršanai par cūkgaļas privātu uzglabāšanu

53

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1268/2007 (2007. gada 25. oktobris), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Vācijas karogu, zvejot siļķes ICES III a zonā

55

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1269/2007 (2007. gada 25. oktobris), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Zviedrijas karogu, zvejot mencas Norvēģijas ūdeņos uz dienvidiem no 62° Z platuma

57

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1270/2007 (2007. gada 25. oktobris), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Zviedrijas karogu, zvejot jūras līdakas ICES III a zonā, EK ūdeņos III b, III c un III d zonā

59

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1271/2007 (2007. gada 26. oktobris), ar ko nosaka kompensācijas, kuras piemērojamas labības un rīsa nozares produktiem, kurus piegādā Kopienas un valstu pārtikas palīdzības pasākumos

61

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2007/691/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 20. septembris), par procedūru saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 81. pantu un EEZ līguma 53. pantu (Lieta Nr. COMP/F/38.121 – Fitingi) (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 4180)  (1)

63

 

 

2007/692/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 24. oktobris), ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū pārtiku un lopbarību, kas ražota no ģenētiski modificētām cukurbietēm H7-1 (KM-ØØØH71-4) (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 5125)  (1)

69

 

 

2007/693/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 26. oktobris) par aizsardzības pasākumiem, kas saistīti ar ļoti patogēnu putnu gripu Kanādā (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 5202)  (1)

72

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top