Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:280:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 280, 2007. gada 24. oktobris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 280

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 24. oktobris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1235/2007 (2007. gada 23. oktobris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1236/2007 (2007. gada 22. oktobris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1974/2006, lai piemērotu Padomes Regulu (EK) Nr. 378/2007 par brīvprātīgu modulāciju

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1237/2007 (2007. gada 23. oktobris), ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2160/2003 un Lēmumu 2006/696/EK attiecībā uz tādu olu laišanu tirgū, kas iegūtas no ar Salmonella inficētām dējējvistu saimēm (1)

5

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1238/2007 (2007. gada 23. oktobris), ar ko paredz noteikumus par Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras Apelācijas padomes locekļu kvalifikāciju

10

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1239/2007 (2007. gada 23. oktobris), ar ko 87. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, organizācijas Al-Qaida tīklu un Taliban, un ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 467/2001

11

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2007/678/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 16. oktobris), ar kuru groza Lēmumu 2004/452/EK, ar ko nosaka to struktūru sarakstu, kuru pētniekiem zinātniskiem nolūkiem atļauts piekļūt konfidenciāliem datiem (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 4672)  (1)

22

 

 

2007/679/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 22. oktobris), ar ko nosaka brīvprātīgās modulācijas piemērošanas rezultātā iegūtās neto summas Apvienotajā Karalistē 2007.–2012. kalendārajam gadam (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 5104)

25

 

 

2007/680/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 22. oktobris), ar kuru groza Lēmumu 2006/410/EK, ar ko saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1782/2003 10. panta 2. punktu, 143.d un 143.e pantu nosaka summas, kuras piešķir ELFLA, un summas ELGF izmaksu finansēšanai, un ar kuru groza Lēmumu 2006/636/EK, ar ko nosaka Kopienas atbalsta lauku attīstībai apjoma sadalījumu dalībvalstīm pa gadiem laikposmā no 2007. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 5106)

27

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top