Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:277:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 277, 2007. gada 20. oktobris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 277

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 20. oktobris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1223/2007 (2007. gada 19. oktobris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1224/2007 (2007. gada 19. oktobris), ar ko paredz eksporta licenču pieteikumiem piemērojamā koeficienta piešķīruma kārtību attiecībā uz sieriem, kuri 2008. gadā eksportējami uz Amerikas Savienotajām Valstīm atbilstīgi dažām VVTT kvotām

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1225/2007 (2007. gada 19. oktobris) par ķiploku ievešanas atļauju izdošanu apakšperiodā no 2007. gada 1. decembra līdz 2008. gada 29. februārim

5

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1226/2007 (2007. gada 17. oktobris), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2368/2002 par Kimberli procesa sertifikācijas sistēmas īstenošanu starptautiskajā tirdzniecībā ar neapstrādātiem dimantiem

7

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1227/2007 (2007. gada 19. oktobris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 712/2007 attiecībā uz apjomu, uz kuru attiecas pastāvīgais konkurss dalībvalstu intervences aģentūru rīcībā esošās labības tālākpārdošanai Kopienas tirgū

10

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1228/2007 (2007. gada 19. oktobris), ar ko izbeidz izmeklēšanu par iespējamu ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1628/2004 noteikto kompensācijas pasākumu apiešanu attiecībā uz konkrētu Indijas izcelsmes grafīta elektrodu sistēmu importu

15

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1229/2007 (2007. gada 19. oktobris), ar ko izbeidz izmeklēšanu par iespējamu ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1629/2004 noteikto antidempinga pasākumu apiešanu attiecībā uz konkrētu Indijas izcelsmes grafīta elektrodu sistēmu importu

18

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2007/672/EK, Euratom

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 15. oktobris), ar ko ieceļ Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekli no Austrijas

22

 

 

2007/673/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 15. oktobris), ar kuru groza Padomes Aktu, ar ko pieņem Eiropola analītiskajām datnēm piemērojamos noteikumus

23

 

 

Komisija

 

 

2007/674/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 4. aprīlis) par valsts atbalstu N 575/04, ko Francija īsteno par labu Ernault, kā arī par pasākumu C 32/05 (ex N 250/05) atbilstīgi procedūrai, piemērojot EK līguma 88. panta 2. punktu (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 1405)  (1)

25

 

 

2007/675/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 17. oktobris), ar ko izveido ekspertu grupu jautājumos par cilvēku tirdzniecību

29

 

 

Labojums

 

 

Labojums Komisijas 2007. gada 18. oktobra Regulā (EK) Nr. 1222/2007, ar ko nosaka reprezentatīvās cenas mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī olu albumīnam, un groza Regulu (EK) Nr. 1484/95 (OV L 275, 19.10.2007.)

33

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top