EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:274:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 274, 2007. gada 18. oktobris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 274

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 18. oktobris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1209/2007 (2007. gada 17. oktobris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1210/2007 (2007. gada 17. oktobris) par uzaicinājumu uz konkursu A3 sistēmas eksporta atļauju piešķiršanai augļu un dārzeņu nozarē (tomātu, apelsīnu, citronu, galda vīnogu un ābolu izvedumiem)

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1211/2007 (2007. gada 17. oktobris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 883/2001, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1493/1999 ieviešanai attiecībā uz vīnu nozares produktu tirdzniecību ar trešām valstīm

5

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1212/2007 (2007. gada 17. oktobris), ar ko groza vairākas regulas attiecībā uz kombinētās nomenklatūras kodiem dažiem augļiem un dārzeņiem un dažiem augļu un dārzeņu pārstrādes produktiem

7

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1213/2007 (2007. gada 17. oktobris), ar ko 2007./2008. tirdzniecības gadam samazina paredzēto atbalsta apjomu noteiktu citrusaugļu ražotājiem saistībā ar dažās dalībvalstīs pārsniegto pārstrādes slieksni

9

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2007/668/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 25. jūnijs) par dalībai līdzvērtīgām tiesībām un pienākumiem, ko Eiropas Kopiena pagaidu kārtā īsteno Pasaules Muitas organizācijā

11

 

 

Komisija

 

 

2007/669/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 15. oktobris), ar ko principā atzīst tās dokumentācijas pilnīgumu, kas iesniegta sīkākai pārbaudei saistībā ar iespējamo Adoxophyes orana granulovirus, amizulbroma, emamektīna, piridalila un Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus iekļaušanu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 4647)  (1)

15

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

 

*

Padomes Lēmums 2007/670/KĀDP (2007. gada 1. oktobris) par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Jaunzēlandi par Jaunzēlandes līdzdalību Eiropas Savienības Policijas misijā Afganistānā (EUPOL AFGHANISTAN)

17

Nolīgums starp Eiropas Savienību un Jaunzēlandi par Jaunzēlandes līdzdalību Eiropas Savienības Policijas misijā Afganistānā (EUPOL AFGHANISTAN)

18

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top