EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:257:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 257, 2007. gada 03. oktobris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 257

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 3. oktobris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1145/2007 (2007. gada 2. oktobris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1146/2007 (2007. gada 2. oktobris), ar ko pieņem plānu, kā dalībvalstīm sadalīt 2008. budžeta gadā iekļautos līdzekļus pārtikas piegādei no intervences krājumiem vistrūcīgākajām personām Kopienā

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1147/2007 (2007. gada 1. oktobris), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Portugāles karogu, zvejot melnos paltusus NAFO zonas 3 LMNO ūdeņos

9

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1148/2007 (2007. gada 2. oktobris), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Spānijas karogu, zvejot beriksas ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII un XIV zonā (Kopienas ūdeņi un ūdeņi, kas nav trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā)

11

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2007/51/EK (2007. gada 25. septembris), ar ko groza Padomes Direktīvu 76/769/EEK attiecībā uz dažu dzīvsudrabu saturošu mērierīču tirdzniecības ierobežojumiem (1)

13

 

 

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES KOPĪGI PIEŅEMTIE LĒMUMI

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1149/2007/EK (2007. gada 25. septembris), ar ko laikposmam no 2007. gada līdz 2013. gadam kā daļu no vispārējās programmas “Pamattiesības un tiesiskums” izveido īpašu programmu “Civiltiesības”

16

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1150/2007/EK (2007. gada 25. septembris), ar ko laikposmam no 2007. gada līdz 2013. gadam kā daļu no vispārējās programmas “Pamattiesības un tiesiskums” izveido īpašu programmu “Narkomānijas novēršana un informēšana par narkomāniju”

23

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

2007/636/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 28. septembris) par Kopienas finansējumu dalībvalstīs plānotā apsekojumā attiecībā uz Salmonella spp. izplatību vaislas cūku ganāmpulkos (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 4434)

30

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top