EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:213:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 213, 2007. gada 15. augusts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 213

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 15. augusts


Saturs

 

I   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 960/2007 (2007. gada 14. augusts), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 961/2007 (2007. gada 14. augusts), ar ko labības nozarē nosaka ievedmuitas nodokli, kuru piemēro no 2007. gada 16. augusta

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 962/2007 (2007. gada 14. augusts), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 996/97, ar ko atver un paredz pārvaldīt importa tarifu kvotu saldētai liellopu plānajai diafragmai, kura atbilst KN kodam 0206 29 91

6

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 963/2007 (2007. gada 14. augusts), ar ko īsteno Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 58/97 attiecībā uz atkāpēm, kas piešķiramas uzņēmējdarbības strukturālajā statistikā

7

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 964/2007 (2007. gada 14. augusts), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus tarifu kvotu atklāšanai un pārvaldīšanai, kuras paredzētas vismazāk attīstīto valstu izcelsmes rīsiem 2007./2008. un 2008./2009. tirdzniecības gadā

26

 

 

II   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2007/560/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 2. augusts), ar ko principā atzīst par pilnīgu dokumentāciju, kura iesniegta sīkākai pārbaudei saistībā ar hlorantraniliprola, heptamaloksiglukāna, spirotetramāta un Helicoverpa armigera kodolu poliedrozes vīrusa iespējamo iekļaušanu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 3669)  (1)

29

 

 

2007/561/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 2. augusts), ar ko apstiprina grozījumus 2007. gada programmai govju brucelozes izskaušanai Itālijā, kuru apstiprināja ar Lēmumu 2006/875/EK attiecībā uz bifeļu brucelozi Caserta provincē, Kampānijas reģionā (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 3692)

32

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top