EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:208:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 208, 2007. gada 09. augusts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 208

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 9. augusts


Saturs

 

I   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 942/2007 (2007. gada 8. augusts), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 943/2007 (2007. gada 8. augusts), ar ko 2007./2008. tirdzniecības gadam nosaka minimālo cenu, kas maksājama ražotājiem par žāvētām plūmēm, kā arī apjomu ražošanas atbalstam par žāvētām plūmēm

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 944/2007 (2007. gada 8. augusts), ar kuru groza ar Regulu (EK) Nr. 1002/2006 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus atsevišķiem cukura nozares produktiem 2006./2007. saimnieciskajā gadā

4

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 945/2007 (2007. gada 8. augusts), ar ko nosaka piešķiršanas koeficientu ievešanas atļauju izsniegšanai, par kurām pieteikumi iesniegti no 2007. gada 30. jūlija līdz 3. augustam, lai ievestu cukura nozares produktus saskaņā ar tarifa kvotām un preferenču nolīgumiem

6

 

 

II   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2007/553/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 2. augusts) par monokarbamīda dihidrogēnsulfāta un dimetipīna neiekļaušanu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā un par atļauju atsaukšanu attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļiem, kuri satur šīs darbīgās vielas (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 3646)  (1)

10

 

 

IV   Citi tiesību akti

 

 

EIROPAS EKONOMIKAS ZONA

 

*

EBTA Uzraudzības iestādes Lēmums Nr. 246/06/COL (2006. gada 6. septembris), ar ko groza EEZ līguma I pielikuma I nodaļas 1.2. daļas 39. punktā ietverto to Islandes un Norvēģijas robežkontroles punktu sarakstu, kas apstiprināti veterinārajai kontrolei attiecībā uz dzīviem dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem no trešām valstīm, un ar kuru atceļ EBTA Uzraudzības iestādes 2002. gada 24. maija Lēmumu 86/02/COL

12

 

 

Labojums

 

*

Labojums Nolīgumā vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Bruneju Darusalamu par Brunejas Darusalamas līdzdalību Eiropas Savienības uzraudzības misijā Acehā (Indonēzijā) (Acehas Uzraudzības misija – AUM) (OV L 183, 13.7.2007.)

16

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top