EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:202:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 202, 2007. gada 03. augusts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 202

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 3. augusts


Saturs

 

I   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 925/2007 (2007. gada 23. jūlijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 397/2004, ar ko nosaka galīgu antidempinga maksājumu attiecībā uz Pakistānas izcelsmes gultas veļas importu

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 926/2007 (2007. gada 2. augusts), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

8

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 927/2007 (2007. gada 2. augusts), ar kuru paredz pārejas pasākumu par vīndarības blakusproduktu pārstrādi saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1493/1999 attiecībā uz Rumāniju 2007./2008. vīna gadam

10

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 928/2007 (2007. gada 2. augusts), ar kuru groza ar Regulu (EK) Nr. 1002/2006 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus atsevišķiem cukura nozares produktiem 2006./2007. saimnieciskajā gadā

11

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 929/2007 (2007. gada 2. augusts), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Vācijas karogu, zvejot mencas Skagerakā

13

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva 2007/50/EK (2007. gada 2. augusts), ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, iekļaujot kā darbīgās vielas beflubutamīdu un kodolu poliedrozes vīrusu Spodoptera exigua  (1)

15

 

 

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES KOPĪGI PIEŅEMTIE LĒMUMI

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 930/2007/EK (2007. gada 7. jūnijs) par ES Solidaritātes fonda izmantošanu saskaņā ar 26. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību

18

 

 

II   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2007/546/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 22. marts) par to, lai parakstītu un provizoriski piemērotu Protokolu Partnerības un sadarbības nolīgumam (PSN) starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Moldovas Republiku, no otras puses, par Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos PSN

19

Protokols Partnerības un sadarbības nolīgumam (PSN) starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Moldovas Republiku, no otras puses, par Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos PSN

21

 

 

2007/547/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 5. jūnijs), lai parakstītu un provizoriski piemērotu Protokolu Partnerības un sadarbības nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Armēnijas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

25

Protokols Partnerības un sadarbības nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Armēnijas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

26

 

 

2007/548/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 5. jūnijs), lai parakstītu un provizoriski piemērotu Protokolu Partnerības un sadarbības nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

30

Protokols Partnerības un sadarbības nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

31

 

 

2007/549/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 16. jūlijs), ar ko groza Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju Iekšējo nolīgumu (2006. gada 17. jūlijs) par Kopienas palīdzības finansēšanu saskaņā ar daudzgadu finanšu shēmu laikposmam no 2008. gada līdz 2013. gadam atbilstīgi ĀKK-EK Partnerattiecību nolīgumam un par finansiālās palīdzības piešķiršanu aizjūras zemēm un teritorijām, uz ko attiecas EK līguma ceturtā daļa

35

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top