EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:201:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 201, 2007. gada 02. augusts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 201

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 2. augusts


Saturs

 

I   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 919/2007 (2007. gada 1. augusts), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 920/2007 (2007. gada 1. augusts), ar kuru groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 930/2000, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus attiecībā uz lauksaimniecības augu sugu un dārzeņu sugu šķirņu nosaukumu piemērotību

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 921/2007 (2007. gada 1. augusts), ar ko paredz atkāpi no Regulas (EK) Nr. 1535/2003 attiecībā uz 2007./2008. tirdzniecības gadu un to līgumu parakstīšanas termiņu, kurus noslēdz par tomātiem, kas paredzēti pārstrādei Bulgārijā un Rumānijā

6

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 922/2007 (2007. gada 1. augusts), ar kuru paredz atkāpi no Regulas (EK) Nr. 1227/2000 attiecībā uz pārejas pasākumiem saistībā ar finanšu piešķīrumiem Bulgārijai un Rumānijai pārstrukturēšanas un konversijas vajadzībām

7

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 923/2007 (2007. gada 1. augusts), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1623/2000 attiecībā uz dažiem termiņiem vīndarības blakusproduktu destilācijai

9

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 924/2007 (2007. gada 1. augusts), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 918/2007, ar ko nosaka ievedmuitas nodokli labības nozarē no 2007. gada 1. augusta

10

 

 

II   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2007/544/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 23. jūlijs) par protokola noslēgšanu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Alžīrijas Tautas Demokrātisko Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

13

 

 

2007/545/EK, Euratom

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 23. jūlijs), ar ko ieceļ Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekli no Dānijas

14

 

*

Papildinājums Padomes 2007. gada 23. jūlija Lēmumam 2007/543/EK par Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos Konvencijai par Eiropas Policijas biroja izveidi (Eiropola konvencija) (OV L 200, 1.8.2007.)

15

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top