EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:192:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 192, 2007. gada 24. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 192

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 24. jūlijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 865/2007 (2007. gada 10. jūlijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2371/2002 par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku

1

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 866/2007 (2007. gada 23. jūlijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 234/2004 par dažiem ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Libēriju

4

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 867/2007 (2007. gada 23. jūlijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

9

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 868/2007 (2007. gada 23. jūlijs) par nosaukuma ierakstīšanu aizsargātu cilmes vietas nosaukumu un aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā Miel de Galicia jeb Mel de Galicia (AĢIN)

11

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 869/2007 (2007. gada 23. jūlijs) par to nodrošinājumu atlīdzināšanu, kas saistīti ar ievešanas tiesībām saskaņā ar konkrētām ievešanas tarifa kvotām liellopu gaļas nozarē saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

19

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 870/2007 (2007. gada 20. jūlijs), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Vācijas karogu, zvejot mencas Baltijas jūras 25.–32. apakšrajonā (EK ūdeņi)

20

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 871/2007 (2007. gada 23. jūlijs), ar ko nosaka apmēru, kādā var pieņemt 2007. gada jūlijā iesniegtos importa atļauju pieteikumus dažiem piena produktiem, atbilstīgi dažām Regulas (EK) Nr. 2535/2001 atvērtajām tarifu kvotām

22

 

 

II   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2007/518/EK, Euratom

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 10. jūlijs), ar ko ieceļ Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekli no Spānijas

25

 

 

2007/519/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 16. jūlijs), ar ko groza Šengenas konsultāciju tīkla (tehnisko specifikāciju) 2. daļu

26

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2007/520/KĀDP (2007. gada 23. jūlijs), ar kuru groza un pagarina Vienoto rīcību 2006/304/KĀDP, ar ko izveido ES Plānošanas grupu (EUPT Kosova) saistībā ar iespējamu ES krīzes pārvarēšanas misiju Kosovā tiesiskuma jomā un citās iespējamās jomās

28

 

*

Padomes Lēmums 2007/521/KĀDP (2007. gada 23. jūlijs), ar ko īsteno Kopējo nostāju 2004/239/KĀDP, ar kuru atjauno pasākumus, lai atbalstītu sekmīgu Starptautiskā Kara noziegumu tribunāla bijušajai Dienvidslāvijai (ICTY) mandāta īstenošanu

30

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top