Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:179:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 179, 2007. gada 07. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 179

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 7. jūlijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 799/2007 (2007. gada 6. jūlijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 800/2007 (2007. gada 6. jūlijs), ar kuru groza Regulu (EEK) Nr. 1859/82 par to, kā lauku saimniecību ieņēmumu noteikšanai atlasīt saimniecības, kas iesniedz grāmatvedības pārskatus

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 801/2007 (2007. gada 6. jūlijs) par Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III vai IIIA pielikumā uzskaitītu atsevišķu atkritumu eksportu reģenerācijai uz valstīm, uz kurām neattiecas ESAO Lēmums par atkritumu pārrobežu pārvietošanas kontroli (1)

6

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 802/2007 (2007. gada 5. jūlijs), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Zviedrijas karogu, zvejot mencas ICES IV zonā un EK ūdeņos IIa zonā

36

 

 

II   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2007/470/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 30. maijs), lai parakstītu un provizoriski piemērotu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Kirgizstānas Republikas valdību par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem

38

Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Kirgizstānas Republikas valdību par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem

39

 

 

2007/471/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 12. jūnijs) par to Šengenas acquis noteikumu, kas attiecas uz Šengenas Informācijas sistēmu, piemērošanu Čehijas Republikā, Igaunijas Republikā, Latvijas Republikā, Lietuvas Republikā, Ungārijas Republikā, Maltas Republikā, Polijas Republikā, Slovēnijas Republikā un Slovākijas Republikā

46

 

 

2007/472/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 25. jūnijs), ar ko groza Izpildu komitejas, kura izveidota ar 1990. gada Šengenas Konvenciju, lēmumu, ar ko groza Finanšu regulu par Šengenas Informācijas sistēmas (C.SIS) tehniskā atbalsta funkcijas ierīkošanas un darbības izmaksām

50

 

 

2007/473/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 25. jūnijs) par dažu daļu deklasificēšanu SIRENE rokasgrāmatā, kuru pieņēmusi Izpildu komiteja, kas izveidota ar Konvenciju, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu (1985. gada 14. jūnijs)

52

 

 

Komisija

 

 

2007/474/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 4. jūlijs) ar ko Portugālei iedala papildu dienas jūrā ICES VIIIc un IXa rajonā, izņemot Kadisas jūras līci (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 3186)

53

 

 

NOLĪGUMI

 

 

Padome

 

*

Informācija par to, ka stājas spēkā Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Kanādas valdību par sarunu pabeigšanu saskaņā ar VVTT XXIV panta 6. punktu

55

 

 

 

*

Paziņojums lasītājiem(sk. aizmugurējā vāka iekšpusē)

s3

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top