Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:159:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 159, 2007. gada 20. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 159

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 20. jūnijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 681/2007 (2007. gada 13. jūnijs), ar ko groza maksātnespējas procedūru, likvidācijas procedūru un likvidatoru sarakstus Regulas (EK) Nr. 1346/2000 par maksātnespējas procedūrām A, B un C pielikumā

1

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 682/2007 (2007. gada 18. jūnijs), ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu un pilnībā iekasē pagaidu maksājumu, ko piemēro dažu Taizemes izcelsmes sagatavotu vai konservētu cukurkukurūzas graudu importam

14

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 683/2007 (2007. gada 19. jūnijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

26

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 684/2007 (2007. gada 19. jūnijs), ar ko nosaka eksporta kompensācijas cūkgaļai

28

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 685/2007 (2007. gada 19. jūnijs), ar ko nosaka reprezentatīvās cenas mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī olu albumīnam, un groza Regulu (EK) Nr. 1484/95

30

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 686/2007 (2007. gada 19. jūnijs) par mājputnu gaļas ievešanas atļauju izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2007. gada jūnija pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotām, kuras atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 533/2007

32

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 687/2007 (2007. gada 19. jūnijs) par konkrētu olu un olu albumīna produktu ievešanas atļauju izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2007. gada jūnija pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotām, kuras atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 539/2007

34

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 688/2007 (2007. gada 19. jūnijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2771/1999 attiecībā uz pārdošanā laista sviesta nodošanu intervences glabāšanai

36

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 689/2007 (2007. gada 19. jūnijs), ar ko nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas olām un olu dzeltenumiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

37

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 690/2007 (2007. gada 19. jūnijs), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1412/2006 par dažiem ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Libānu

39

 

 

II   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2007/424/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 18. jūnijs), ar ko pieņem saistības, kuras piedāvātas sakarā ar antidempinga procedūru attiecībā uz konkrētu Taizemes izcelsmes sagatavotu vai konservētu cukurkukurūzas graudu importu

42

 

 

IETEIKUMI

 

 

Komisija

 

 

2007/425/EK

 

*

Komisijas Ieteikums (2007. gada 13. jūnijs), ar ko nosaka darbību kopumu, lai izpildītu Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 2551)

45

 

 

NOSTĀDNES

 

 

Eiropas Centrālā banka

 

 

2007/426/EK

 

*

Eiropas Centrālās bankas pamatnostādne (2007. gada 31. maijs), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2004/15 par Eiropas Centrālās bankas prasībām attiecībā uz statistikas pārskatiem maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances statistikas jomā, kā arī starptautisko rezervju matricu (ECB/2007/3)

48

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

 

*

Padomes Lēmums 2007/427/KĀDP (2007. gada 18. jūnijs), ar ko ieceļ Eiropas Savienības Īpašo pārstāvi Bosnijā un Hercegovinā

63

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top