EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:157:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 157, 2007. gada 19. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 157

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 19. jūnijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 676/2007 (2007. gada 11. jūnijs), ar ko izveido daudzgadu plānu zivsaimniecībām, kas izmanto jūras zeltplekstes un jūrasmēles krājumus Ziemeļjūrā

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 677/2007 (2007. gada 18. jūnijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

7

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 678/2007 (2007. gada 18. jūnijs) par konkursa atklāšanu nolūkā piešķirt sistēmas A3 izvešanas atļaujas augļu un dārzeņu nozarē (tomāti, apelsīni, citroni, galda vīnogas, āboli un persiki)

9

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 679/2007 (2007. gada 18. jūnijs), ar ko 2007./2008. tirdzniecības gadam nosaka atbalsta apjomu par persikiem, kas paredzēti pārstrādei

12

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva 2007/35/EK (2007. gada 18. jūnijs), ar ko groza Padomes Direktīvu 76/756/EEK attiecībā uz apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm, lai pielāgotu minēto direktīvu tehnikas attīstībai (1)

14

 

 

II   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2007/420/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 11. jūnijs), ar ko ieceļ Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes valdes locekli

17

 

 

Komisija

 

 

2007/421/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 14. jūnijs), ar ko atceļ Lēmumu 96/587/EK par to atzīto organizāciju saraksta publicēšanu, ko dalībvalstis paziņojušas saskaņā ar Padomes Direktīvu 94/57/EK (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 2379)  (1)

18

 

 

2007/422/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 18. jūnijs), ar ko groza Lēmumu 92/452/EEK attiecībā uz dažām embriju ieguves un gatavošanas brigādēm Argentīnā, Austrālijā un Amerikas Savienotajās Valstīs (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 2498)  (1)

19

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

 

*

Padomes Lēmums 2007/423/KĀDP (2007. gada 18. jūnijs), ar ko īsteno Kopējo nostāju 2004/239/KĀDP, ar kuru atjauno pasākumus, lai atbalstītu sekmīgu Starptautiskā Kara noziegumu tribunāla bijušajai Dienvidslāvijai (ICTY) mandāta īstenošanu

23

 

 

 

*

Paziņojums lasītājiem(sk. aizmugurējā vāka iekšpusē)

s3

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top