Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:156:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 156, 2007. gada 16. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 156

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 16. jūnijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 671/2007 (2007. gada 11. jūnijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1868/94, ar ko ievieš kvotu sistēmu attiecībā uz kartupeļu cietes ražošanu

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 672/2007 (2007. gada 15. jūnijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

4

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 673/2007 (2007. gada 15. jūnijs) par 33. īpašo konkurso, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulas (EK) Nr. 1898/2005 II nodaļā

6

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 674/2007 (2007. gada 15. jūnijs), ar ko labības nozarē nosaka ievedmuitas nodokli, kuru piemēro no 2007. gada 16. jūnija

7

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 675/2007 (2007. gada 15. jūnijs), ar ko nosaka apjomu, par kādu var pieņemt 2007. gada jūnija pirmajās desmit dienās iesniegtus ievešanas atļauju pieteikumus par Jaunzēlandes izcelsmes sviestu saskaņā ar kvotām Nr. 09.4195 un 09.4182

10

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Padomes Direktīva 2007/33/EK (2007. gada 11. jūnijs) par kartupeļu cistu nematožu kontroli un ar ko atceļ Direktīvu 69/465/EEK

12

 

 

II   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2007/414/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 21. februāris) par Valsts atbalstu – C 36/2004 (ex N 220/2004) – Portugāle – Ārvalsts tiešā ieguldījuma atbalsts CORDEX, Companhia Industrial Têxtil S.A. (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 474)  (1)

23

 

 

2007/415/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 13. jūnijs) par karbosulfāna neiekļaušanu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā un tādu augu aizsardzības līdzekļu atļauju atsaukšanu, kuros ir minētā viela (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 2463)  (1)

28

 

 

2007/416/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 13. jūnijs) par karbofurāna neiekļaušanu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā un tādu augu aizsardzības līdzekļu atļauju atsaukšanu, kuri satur minēto vielu (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 2467)  (1)

30

 

 

2007/417/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 13. jūnijs) par diurona neiekļaušanu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā un tādu augu aizsardzības līdzekļu atļauju atcelšanu, kuros ir minētā viela (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 2468)  (1)

32

 

 

2007/418/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 14. jūnijs), ar ko izveido Augsta līmeņa grupu ķīmiskās rūpniecības konkurētspējas jautājumos Eiropas Savienībā

34

 

 

NOLĪGUMI

 

 

Padome

 

*

Informācija par to, ka stājas spēkā Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Krievijas Federāciju par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi

37

 

 

 

*

Paziņojums lasītājiem(sk. aizmugurējā vāka iekšpusē)

s3

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top