Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:133:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 133, 2007. gada 25. maijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 133

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 25. maijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 561/2007 (2007. gada 24. maijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 562/2007 (2007. gada 24. maijs), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par pienu un piena produktiem

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 563/2007 (2007. gada 24. maijs), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par baltā cukura un jēlcukura izvedumiem bez turpmākas apstrādes

7

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 564/2007 (2007. gada 24. maijs), ar ko nosaka maksimālo eksporta kompensāciju baltajam cukuram pastāvīgā konkursā, kuru paredz Regula (EK) Nr. 958/2006

9

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 565/2007 (2007. gada 24. maijs), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par sīrupa un noteiktu citu cukura produktu izvedumiem bez turpmākas apstrādes

10

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 566/2007 (2007. gada 24. maijs), ar ko Čīles Republiku svītro no saņēmējvalstu saraksta I pielikumā Padomes Regulai (EK) Nr. 980/2005 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu

12

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 567/2007 (2007. gada 24. maijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 297/2003, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus tarifu kvotas piemērošanai Čīles izcelsmes liellopu gaļai un teļa gaļai

13

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 568/2007 (2007. gada 24. maijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 996/97, ar ko atver un paredz pārvaldīt importa tarifu kvotu saldētai liellopu plānajai diafragmai, kura atbilst KN kodam 0206 29 91

15

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 569/2007 (2007. gada 24. maijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 210/2007, ar ko paredz atkāpi no Regulas (EK) Nr. 1282/2006 attiecībā uz derīguma termiņu izvešanas atļaujām ar iepriekš noteiktu kompensāciju piena un piena produktu nozarē

17

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 570/2007 (2007. gada 24. maijs), ar ko nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas dažiem piena produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

18

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 571/2007 (2007. gada 24. maijs), ar ko nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas dažiem cukura nozares produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

21

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 572/2007 (2007. gada 24. maijs), ar ko nosaka maksimālo eksporta kompensāciju baltajam cukuram pastāvīgā konkursā, kuru paredz Regula (EK) Nr. 38/2007

23

 

 

II   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2007/353/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 14. marts), ar ko koncentrāciju atzīst par atbilstošu kopējam tirgum un EEZ līguma darbībai (Lieta COMP/M.3868 – DONG/Elsam/Energi E2) (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 793)  (1)

24

 

 

2007/354/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 21. maijs), ar ko groza Lēmumu 2005/393/EK attiecībā uz aizliegtajām zonām saistībā ar infekciozo katarālo drudzi (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 2090)  (1)

37

 

 

2007/355/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 21. maijs) neiekļaut karbarilu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā un atsaukt atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, kuros ir minētā viela (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 2093)  (1)

40

 

 

2007/356/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 21. maijs) par trihlorfona neiekļaušanu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā un tādu augu aizsardzības līdzekļu atļauju atsaukšanu, kuros ir minētā viela (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 2096)  (1)

42

 

 

2007/357/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 22. maijs), ar ko groza Lēmumu 2005/393/EK attiecībā uz aizliegtajām zonām saistībā ar infekciozo katarālo drudzi (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 2091)  (1)

44

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

 

 

2007/358/KĀDP

 

*

Politikas un drošības komitejas Lēmums EUPT/1/2007 (2007. gada 15. maijs), ar ko pagarina amatu pilnvaru termiņu ES Plānošanas grupas (EUPT Kosova) vadītājam, ņemot vērā iespējamu ES krīzes pārvarēšanas operāciju Kosovā tiesiskuma jomā un citās iespējamās jomās

49

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2007/359/KĀDP (2007. gada 23. maijs), ar ko groza un pagarina Vienoto rīcību 2005/889/KĀDP par Eiropas Savienības Robežu palīdzības misijas izveidi Rafas šķērsošanas punktā (ES RPM Rafa)

51

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top