EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:132:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 132, 2007. gada 24. maijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 132

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 24. maijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 555/2007 (2007. gada 23. maijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 556/2007 (2007. gada 23. maijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1622/2000, kas nosaka konkrētus sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopīgo organizāciju ieviešanai un kas izveido Kopienas enoloģiskās prakses un procesu kodeksu

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 557/2007 (2007. gada 23. maijs), ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1028/2006 par olu tirdzniecības standartiem

5

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 558/2007 (2007. gada 23. maijs), ar ko atver nobarošanai paredzētu jaunbuļļu importa tarifu kvotu un paredz tās pārvaldību

21

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 559/2007 (2007. gada 23. maijs), ar ko nosaka piešķiršanas koeficientu ievešanas atļauju izsniegšanai, par kurām pieteikumi iesniegti no 2007. gada 14. līdz 18. maijam, lai ievestu cukura nozares produktus saskaņā ar tarifa kvotām un preferenču nolīgumiem

27

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 560/2007 (2007. gada 23. maijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 883/2001, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1493/1999 ieviešanai attiecībā uz vīnu nozares produktu tirdzniecību ar trešām valstīm

31

 

 

II   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2007/350/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 7. maijs), ar ko ieceļ amatā divus Reģionu komitejas locekļus un divus to aizstājējus no Latvijas

33

 

 

2007/351/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 7. maijs), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekļa aizstājēju no Austrijas

34

 

 

2007/352/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 14. maijs), ar ko amatā ieceļ Eiropola direktora vietnieku

35

 

 

IV   Citi tiesību akti

 

 

EIROPAS EKONOMIKAS ZONA

 

*

EBTA uzraudzības iestādes Lēmums Nr. 394/06/COL (2006. gada 13. decembris), ar ko apstiprina Norvēģijas iesniegto atjaunināto shēmu visu zivju izņemšanai ar lašu infekciozo anēmiju (ISA) inficētās Norvēģijas zivjaudzētavās

36

 

*

EBTA Uzraudzības iestādes Lēmums Nr. 28/07/COL (2007. gada 19. februāris) par tuberkulozes, brucelozes un govju enzootiskās leikozes oficiāli brīvu statusu Norvēģijā attiecībā uz liellopu ganāmpulkiem

38

 

*

EBTA Uzraudzības iestādes Lēmums Nr. 29/07/COL (2007. gada 19. februāris), ar kuru apstiprina Norvēģijas iesniegto plānu par zooloģiskajos dārzos turētu putnu profilaktisko vakcināciju pret ļoti patogēno putnu gripu

40

 

*

EBTA Uzraudzības iestādes Lēmums Nr. 30/07/COL (2007. gada 19. februāris) par Norvēģijas valsts programmu skrepi slimības kontrolei un papildu garantijām attiecībā uz Kopienas iekšējo tirdzniecību un importu uz Norvēģiju

42

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top