EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:129:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 129, 2007. gada 17. maijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 129

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. gadagājums
2007. gada 17. maijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 541/2007 (2007. gada 16. maijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 542/2007 (2007. gada 16. maijs), ar ko nosaka piešķiršanas koeficientu ievešanas atļauju izsniegšanai, par kurām pieteikumi iesniegti no 2007. gada 7. līdz 11. maijam, lai ievestu cukura nozares produktus saskaņā ar tarifa kvotām un preferenču nolīgumiem

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 543/2007 (2007. gada 16. maijs) par rīsu ievešanas atļauju izsniegšanu saskaņā ar tarifu kvotām, kas atvērtas apakšperiodam no 2007. gada maija ar Regulu (EK) Nr. 2021/2006

7

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 544/2007 (2007. gada 16. maijs), ar ko apstiprina izmaiņas, kas nav maznozīmīgas, tāda nosaukuma specifikācijā, kas reģistrēts aizsargātu cilmes vietas nosaukumu un aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā Baena (ACVN)

10

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 545/2007 (2007. gada 16. maijs), ar ko atver pārstrādei paredzētas saldētas liellopu gaļas importa tarifu kvotu un paredz tās pārvaldību (no 2007. gada 1. jūlija līdz 2008. gada 30. jūnijam)

14

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 546/2007 (2007. gada 16. maijs), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Vācijas karogu, zvejot siļķes Baltijas jūras 25.–27., 28.2., 29. un 32. apakšrajonā

23

 

 

II   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2007/340/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 19. aprīlis), lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Krievijas Federāciju par īstermiņa vīzu atvieglinātu izsniegšanu

25

 

*

Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Krievijas Federāciju par vīzu atvieglinātu izsniegšanu Eiropas Savienības un Krievijas Federācijas pilsoņiem

27

 

*

Nolīguma Protokols par dalībvalstīm, kas pilnībā nepiemēro Šengenas acquis

35

 

 

2007/341/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 19. aprīlis), lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Krievijas Federāciju par atpakaļuzņemšanu

38

 

*

Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Krievijas Federāciju par atpakaļuzņemšanu

40

 

 

Komisija

 

 

2007/342/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 15. maijs), ar ko Beļģijai piešķir papildu dienas jūrā ICES IV, VIIa un VIId zonā (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 2072)  ( 1 )

61

 

 

2007/343/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 15. maijs), ar ko atļauj laist tirgū eļļu, kam pievienoti fitosterīni/fitostanoli, kā jaunu pārtikas produktu sastāvdaļu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 258/97 (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 2073)

63

 

 

2007/344/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 16. maijs) par harmonizētu informācijas pieejamību attiecībā uz radiofrekvenču spektra izmantošanu Kopienā (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 2085)  ( 1 )

67

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top