EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:128:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 128, 2007. gada 16. maijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 128

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 16. maijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 534/2007 (2007. gada 15. maijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 535/2007 (2007. gada 15. maijs), ar ko labības nozarē nosaka ievedmuitas nodokli, kuru piemēro no 2007. gada 16. maija

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 536/2007 (2007. gada 15. maijs), ar ko atver Amerikas Savienotajām Valstīm piešķirtu tarifu kvotu mājputnu gaļai un paredz tās pārvaldīšanu

6

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 537/2007 (2007. gada 15. maijs) par atļaujas piešķiršanu fermentācijas produktam Aspergillus oryzae (NRRL 458) (Amaferm) kā lopbarības piedevai (1)

13

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 538/2007 (2007. gada 15. maijs) par jauna lopbarības piedevas Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) izmantošanas veida atļauju (1)

16

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 539/2007 (2007. gada 15. maijs) par tarifu kvotas atvēršanu un pārvaldīšanu olu un olu albumīna nozarē

19

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 540/2007 (2007. gada 15. maijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1483/2006 attiecībā uz apjomu, uz kuru attiecas pastāvīgais konkurss dalībvalstu intervences aģentūru rīcībā esošās labības atkalpārdošanai Kopienas tirgū

26

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva 2007/27/EK (2007. gada 15. maijs), ar ko groza dažus Padomes Direktīvas 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK pielikumus attiecībā uz maksimāli pieļaujamajiem etoksazola, indoksakarba, mezosulfurona, 1-metilciklopropēna, MCPA un MCPB, tolilfluanīda un tritikonazola atliekvielu daudzumiem (1)

31

 

 

II   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2007/335/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 21. marts) par valsts atbalsta shēmu C 18/2006 (ex N 524/2005), kuru Itālija bija plānojusi īstenot par labu maziem uzņēmumiem un mikrouzņēmumiem (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 1175)  (1)

43

 

 

2007/336/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 8. maijs) par Kopienas finansiālo atbalstu 2007. gadā atsevišķām Kopienas references laboratorijām dzīvnieku veselības un dzīvu dzīvnieku jomā (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 1930)

45

 

 

2007/337/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 15. maijs), ar ko apstiprina Dānijas, Vācijas un Apvienotās Karalistes izstrādātās sistēmas zvejas licenču automātiskai apturēšanai par izdarītiem pārkāpumiem (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 2036)

49

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

 

*

Padomes Kopējā nostāja 2007/338/KĀDP (2007. gada 14. maijs), ar ko atjaunina dažus ierobežojošos pasākumus pret Uzbekistānu

50

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top