EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:125:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 125, 2007. gada 15. maijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 125

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 15. maijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 530/2007 (2007. gada 8. maijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2007/2000, ar kuru ievieš ārkārtas pasākumus tirdzniecībā ar tām valstīm un teritorijām, kas piedalās Eiropas Savienības asociācijas un stabilizācijas procesā vai ir ar to saistītas

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 531/2007 (2007. gada 14. maijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

5

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 532/2007 (2007. gada 14. maijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1282/2006, ar ko nosaka īpašus sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1255/1999 attiecībā uz piena un piena produktu eksporta licencēm un eksporta kompensācijām, un Regulu (EEK) Nr. 3846/87, ar ko izveido lauksaimniecības produktu nomenklatūru eksporta kompensācijām

7

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 533/2007 (2007. gada 14. maijs) par tarifu kvotas atvēršanu un pārvaldīšanu mājputnu gaļas nozarē

9

 

 

II   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2007/332/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 23. aprīlis) par sabiedrisko pakalpojumu saistību piemērošanu noteiktiem maršrutiem uz un no Sardīnijas atbilstīgi 4. pantam Padomes Regulā (EEK) Nr. 2408/92 par Kopienas aviosabiedrību piekļuvi Kopienas iekšējiem gaisa ceļiem (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 1712)

16

 

 

2007/333/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 8. maijs), ar ko ļauj dalībvalstīm pagarināt termiņu pagaidu atļaujām, kas piešķirtas par jaunajām darbīgajām vielām benalaksilu-M, fluoksastrobīnu, protiokonazolu, spirodiklofēnu, spiromesifēnu un sulfurilfluorīdu (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 1929)  (1)

27

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2007/334/KĀDP (2007. gada 14. maijs), ar kuru groza un pagarina Vienoto rīcību 2006/304/KĀDP, ar ko izveido ES Plānošanas grupu (EUPT Kosova) saistībā ar iespējamu ES krīzes pārvarēšanas misiju Kosovā tiesiskuma jomā un citās iespējamās jomās

29

 

 

Labojums

 

*

Labojums Komisijas 2006. gada 8. septembra Lēmumā 2007/319/EK par valsts atbalstu C 45/04 (ex NN 62/04), kas piešķirts Čehijas tērauda ražotājam Třinecké železárny, a.s. (OV L 119, 9.5.2007.)

31

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top