Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:122:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 122, 2007. gada 11. maijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 122

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 11. maijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 508/2007 (2007. gada 7. maijs), ar ko atver tarifu kvotas niedru jēlcukura importam Bulgārijā un Rumānijā, lai nodrošinātu piegādes rafinēšanas uzņēmumiem 2006./2007., 2007./2008. un 2008./2009. tirdzniecības gadā

1

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 509/2007 (2007. gada 7. maijs), ar ko izveido daudzgadu plānu jūrasmēļu krājumu ilgtspējīgai izmantošanai Lamanša jūras šauruma rietumu daļā

7

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 510/2007 (2007. gada 10. maijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

11

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 511/2007 (2007. gada 10. maijs), ar kuru groza ar Regulu (EK) Nr. 1002/2006 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus atsevišķiem cukura nozares produktiem 2006./2007. saimnieciskajā gadā

13

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 512/2007 (2007. gada 10. maijs), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par baltā cukura un jēlcukura izvedumiem bez turpmākas apstrādes

15

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 513/2007 (2007. gada 10. maijs), ar ko nosaka maksimālo eksporta kompensāciju baltajam cukuram pastāvīgā konkursā, kuru paredz Regula (EK) Nr. 958/2006

17

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 514/2007 (2007. gada 10. maijs), ar kuru nepiešķir eksporta kompensāciju par sviestu saistībā ar uzaicinājumu piedalīties pastāvīgā konkursā, ko paredz Regula (EK) Nr. 581/2004

18

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 515/2007 (2007. gada 10. maijs), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par produktiem, kuri pārstrādāti no labības un rīsiem

19

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 516/2007 (2007. gada 10. maijs) par pastāvīgu atļauju izmantot piedevu dzīvnieku barībā (1)

22

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 517/2007 (2007. gada 10. maijs), ar ko nosaka kompensācijas likmes dažiem labības un rīsu produktiem, kurus eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

25

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 518/2007 (2007. gada 10. maijs) par izvešanas atļauju izdošanu vīna nozarē

29

 

 

II   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2007/323/EK

 

*

Padomes Lēmums (2006. gada 18. septembris), lai parakstītu un provizoriski piemērotu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Paragvajas Republiku par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem

30

Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Paragvajas Republiku par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem

31

 

 

2007/324/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 7. maijs) par praktisko un procesuālo mehānismu, saskaņā ar ko Padome izvirza divus atlases žūrijas un uzraudzības un konsultatīvās komitejas locekļus saistībā ar Kopienas pasākumu “Eiropas Kultūras galvaspilsēta”

39

 

 

Komisija

 

 

2007/325/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 27. aprīlis) par Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas maksājumu aģentūru grāmatojumu noskaidrošanu attiecībā uz izdevumiem lauku attīstības jomā, ko finansējusi Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Garantiju nodaļa 2006. finanšu gadā (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 1893)

41

 

 

2007/326/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 27. aprīlis) par Ungārijas un Maltas maksājumu aģentūru grāmatojumu noskaidrošanu attiecībā uz izdevumiem, ko finansējusi Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Garantiju nodaļa 2005. finanšu gadā (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 1894)

47

 

 

2007/327/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 27. aprīlis) par dalībvalstu maksājumu aģentūru grāmatojumu noskaidrošanu attiecībā uz izdevumiem, ko finansējusi Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Garantiju nodaļa 2006. finanšu gadā (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 1901)

51

 

 

2007/328/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 30. aprīlis), ar ko paredz pagaidu tirdzniecību ar atsevišķiem sēklas kartupeļiem, kuri neatbilst Padomes Direktīvas 2002/56/EK prasībām (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 1852)  (1)

57

 

 

2007/329/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 2. maijs), ar ko saistībā ar Bulgārijas pievienošanos, atkāpjoties no Padomes Direktīvas 2002/53/EK, nosaka pagaidu pasākumus attiecībā uz tādu Helianthus annuus šķirņu sēklu tirdzniecību, kas nav novērtētas kā izturīgas pret Orobanche spp. (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 1822)  (1)

59

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top