EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:097:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 97, 2007. gada 12. aprīlis


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 97

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 12. aprīlis


Saturs

 

I   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 387/2007 (2007. gada 11. aprīlis), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 388/2007 (2007. gada 11. aprīlis), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1622/2000, kas nosaka konkrētus sīki izstrādātus noteikumus Regulas (EK) Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopīgo organizāciju ieviešanai un kas izveido Kopienas enoloģiskās prakses un procesu kodeksu

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 389/2007 (2007. gada 11. aprīlis), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1622/2000, kas nosaka konkrētus sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopējo organizāciju ieviešanai un kas izveido Kopienas enoloģiskās prakses un procesu kodeksu

5

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 390/2007 (2007. gada 11. aprīlis) par antidempinga pagaidu maksājuma uzlikšanu Amerikas Savienoto Valstu, Ķīnas Tautas Republikas un Taivānas izcelsmes persulfātu ievedumiem

6

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 391/2007 (2007. gada 11. aprīlis), ar kuru paredz sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 861/2006 attiecībā uz dalībvalstu izdevumiem, kas radušies, ieviešot kopējai zivsaimniecības politikai piemērojamās uzraudzības un kontroles sistēmas

30

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 392/2007 (2007. gada 11. aprīlis), ar ko nosaka piešķiršanas koeficientu ievešanas atļauju izsniegšanai, par kurām pieteikumi iesniegti no 2007. gada 2. aprīla līdz 6. aprīlim, lai ievestu cukura nozares produktus saskaņā ar tarifa kvotām un preferenču nolīgumiem

39

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva 2007/21/EK (2007. gada 10. aprīlis), ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK attiecībā uz termiņa beigu datumu darbīgo vielu azoksistrobīna, imazalila, krezoksimmetila, spiroksamīna, azimsulfurona, proheksadiona kalcija un fluroksipīra iekļaušanai I pielikumā (1)

42

 

 

II   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2007/226/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 11. aprīlis) par termiņa pagarinājumu tādu biocīdo produktu laišanai tirgū, kuru sastāvā ir aktīvās vielas, kas nav pētītas Direktīvas 98/8/EK 16. panta 2. punktā minētās desmit gadu darba programmas laikā (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 1545)

47

 

 

Labojums

 

*

Labojums Komisijas Direktīvā 2007/19/EK (2007. gada 30. marts), ar ko groza Direktīvu 2002/72/EK, kas attiecas uz plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kuri paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, un Padomes Direktīvu 85/572/EEK, ar ko nosaka sarakstu, kur uzskaitīti aizstājēji, kas izmantojami, lai pārbaudītu tādu plastmasas materiālu un izstrādājumu sastāvdaļu migrāciju, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem (OV L 91, 31.3.2007.)

50

 

*

Labojums Komisijas 2007. gada 2. aprīļa Regulā (EK) Nr. 372/2007, ar ko nosaka pagaidu migrācijas robežas attiecībā uz plastifikatoriem tādās vāku starplikās, kuras paredzētas saskarei ar pārtikas produktiem (OV L 92, 3.4.2007.)

70

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top