EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:090:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 90, 2007. gada 30. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 90

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 30. marts


Saturs

 

I   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 337/2007 (2007. gada 27. marts), ar ko no 2007. gada 1. janvāra pielāgo tabulu, kas piemērojama Eiropas Kopienu ierēdņu un pārējo darbinieku komandējumiem uz Bulgāriju un Rumāniju

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 338/2007 (2007. gada 29. marts), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 339/2007 (2007. gada 29. marts), ar ko nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas dažiem piena produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

5

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 340/2007 (2007. gada 29. marts), ar ko nosaka kompensācijas likmes dažiem labības un rīsu produktiem, kurus eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

8

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 341/2007 (2007. gada 29. marts), ar ko atver tarifu kvotas un nosaka to administrēšanu, un ievieš ievešanas atļauju un izcelsmes sertifikātu sistēmu attiecībā uz ķiplokiem un dažiem citiem lauksaimniecības produktiem, kas ievesti no trešām valstīm

12

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 342/2007 (2007. gada 29. marts), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 489/2005 attiecībā uz intervences centru noteikšanu un to, kā intervences aģentūras pārņem nelobītus rīsus, saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

23

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 343/2007 (2007. gada 29. marts), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par baltā cukura un jēlcukura izvedumiem bez turpmākas apstrādes

26

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 344/2007 (2007. gada 29. marts), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par sīrupa un noteiktu citu cukura produktu izvedumiem bez turpmākas apstrādes

28

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 345/2007 (2007. gada 29. marts), ar ko nosaka maksimālo eksporta kompensāciju baltajam cukuram pastāvīgā konkursā, kuru paredz Regula (EK) Nr. 958/2006

30

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 346/2007 (2007. gada 29. marts), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par pienu un piena produktiem

31

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 347/2007 (2007. gada 29. marts), ar kuru nosaka maksimālo eksporta kompensāciju sviestam saistībā ar uzaicinājumu piedalīties pastāvīgā konkursā, ko paredz Regula (EK) Nr. 581/2004

35

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 348/2007 (2007. gada 29. marts), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par produktiem, kuri pārstrādāti no labības un rīsiem

37

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 349/2007 (2007. gada 29. marts), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par dzīvnieku barības maisījumu uz labības bāzes

40

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 350/2007 (2007. gada 29. marts), ar ko nosaka ražošanas kompensācijas labības nozarēs

42

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 351/2007 (2007. gada 29. marts) par olīveļļas ievešanas atļauju izsniegšanu saskaņā ar Tunisijas tarifa kvotu

43

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 352/2007 (2007. gada 29. marts), ar ko nosaka maksimālo eksporta kompensāciju baltajam cukuram pastāvīgā konkursā, kuru paredz Regula (EK) Nr. 38/2007

44

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 353/2007 (2007. gada 29. marts), ar ko nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas dažiem cukura nozares produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

45

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 354/2007 (2007. gada 29. marts), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 195/2007, ar kuru sāk sviesta iepirkšanu dažās dalībvalstīs laika posmam no 2007. gada 1. marta līdz 31. augustam

47

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 355/2007 (2007. gada 29. marts), ar ko nosaka kompensācijas par labības un kviešu vai rudzu miltu, putraimu vai rupja maluma miltu eksportu

48

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 356/2007 (2007. gada 29. marts), ar ko nosaka korektīvo summu kompensācijai par labību

50

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 357/2007 (2007. gada 29. marts), ar ko nosaka iesala eksportam piemērojamās kompensācijas

52

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 358/2007 (2007. gada 29. marts), ar ko nosaka kompensācijai par iesalu piemērojamu korekciju

54

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 359/2007 (2007. gada 29. marts), ar ko nosaka kompensācijas, kuras piemērojamas labības un rīsa nozares produktiem, kurus piegādā Kopienas un valstu pārtikas palīdzības pasākumos

56

 

 

II   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2007/198/Euratom

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 27. marts), ar ko izveido Eiropas Kopuzņēmumu ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām un piešķir tam priekšrocības

58

 

 

Komisija

 

 

2007/199/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 6. decembris) par atbalsta shēmu pētniecībai un attīstībai aeronautikas jomā, ko īstenojusi Beļģija (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 5792)  (1)

73

 

 

2007/200/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 6. decembris) par valsts atbalstu pētniecībai un attīstībai, ko Beļģija piešķīrusi sabiedrībai Techspace aero (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 5799)  (1)

79

 

 

2007/201/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 27. marts), ar ko groza Lēmumu 2002/757/EK par pagaidu neatliekamiem fitosanitāriem pasākumiem, lai novērstu Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. ievešanu un izplatību Kopienā (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 1292)

83

 

 

2007/202/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 27. marts), ar ko groza 2003. gada Pievienošanās akta XII pielikuma B papildinājumu attiecībā uz dažiem Polijas gaļas, zivsaimniecības un piena nozares uzņēmumiem (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 1305)  (1)

86

 

 

NOLĪGUMI

 

 

Padome

 

*

Informācija par to, ka stājies spēkā Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Ķīnas Tautas Republiku atbilstīgi 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XXIV panta 6. punktam un XXVIII pantam

92

 

*

Informācija par to, ka stājies spēkā Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Taivānas, Penhu, Kinmenas un Macu atsevišķo muitas teritoriju atbilstīgi 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XXIV panta 6. punktam un XXVIII pantam

92

 

*

Informācija par to, ka stājies spēkā Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Malaiziju atbilstīgi 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XXIV panta 6. punktam un XXVIII pantam

92

 

*

Informācija par to, ka stājies spēkā Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Argentīnas Republiku par koncesiju grozījumu Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas saistību sarakstos, tām pievienojoties Eiropas Kopienai

92

 

*

Informācija par to, ka stājies spēkā Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Brazīliju par koncesiju korekcijām Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas saistību sarakstos, tām pievienojoties Eiropas Kopienai

93

 

*

Informācija par to, ka stājies spēkā Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Urugvaju par koncesiju izmaiņām grafikos, kas attiecas uz Čehijas Republiku, Igaunijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Polijas Republiku, Slovēnijas Republiku un Slovākijas Republiku saistībā ar šo valstu pievienošanos Eiropas Kopienai

93

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2007/203/KĀDP (2007. gada 27. marts), ar ko pagarina ES grupas pilnvaras, lai palīdzētu sagatavot iespējamas Kosovā izvietotas Starptautiskas civilas misijas izveidi, ietverot Eiropas Savienības Īpašā pārstāvja aspektu (SCM/ESĪP Plānošanas grupa)

94

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top