EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:062:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 62, 2007. gada 01. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 62

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 1. marts


Saturs

 

I   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 212/2007 (2007. gada 28. februāris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 213/2007 (2007. gada 28. februāris), ar ko labības nozarē nosaka ievedmuitas nodokli, kuru piemēro no 2007. gada 1. marta

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 214/2007 (2007. gada 28. februāris), ar kuru groza Regulu (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi

6

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 215/2007 (2007. gada 28. februāris), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1177/2003 par Kopienas statistiku par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) attiecībā uz sekundāro mērķa mainīgo lielumu sarakstu, kas attiecas uz pārmērīgām parādsaistībām un finansiālo atstumtību (1)

8

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 216/2007 (2007. gada 28. februāris), ar ko uzsāk izmeklēšanu attiecībā uz to antidempinga pasākumu iespējamo apiešanu, kas piemēroti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1629/2004 par dažu Indijas izcelsmes grafīta elektrodu sistēmu ievedumiem, ko veic ar Indijas izcelsmes mākslīgā grafīta ievedumiem, un ar ko noteikts šos ievedumus reģistrēt

16

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 217/2007 (2007. gada 28. februāris), ar ko uzsāk izmeklēšanu attiecībā uz to kompensācijas pasākumu iespējamo apiešanu, kas piemēroti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1628/2004 par dažu Indijas izcelsmes grafīta elektrodu sistēmu ievedumiem, ko veic ar Indijas izcelsmes konkrēta mākslīgā grafīta ievedumiem, un ar ko noteikts šos ievedumus reģistrēt

19

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 218/2007 (2007. gada 28. februāris), ar ko atver Kopienas tarifu kvotas attiecībā uz vīniem un paredz to pārvaldību

22

 

 

II   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2007/141/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 26. februāris), ar kuru nosaka, ka 30. panta 1. punkts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2004/17/EK, ar ko koordinē iepirkuma procedūras, kuras piemēro subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs, ir piemērojams elektroenerģijas un gāzes piegādei Anglijā, Skotijā un Velsā (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 559)  (1)

23

 

 

2007/142/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 28. februāris), ar ko izveido Kopienas Veterināro ārkārtas vienību, kas palīdzēs Komisijai atbalstīt dalībvalstis un trešās valstis ar noteiktām dzīvnieku slimībām saistītos veterinārajos jautājumos

27

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top