Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:041:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 41, 2007. gada 13. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 41

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 13. februāris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 126/2007 (2007. gada 12. februāris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 127/2007 (2007. gada 9. februāris), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2368/2002 par Kimberli procesa sertifikācijas sistēmas īstenošanu starptautiskajā tirdzniecībā ar neapstrādātiem dimantiem

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 128/2007 (2007. gada 12. februāris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 580/2004, ar ko nosaka konkursa procedūru attiecībā uz eksporta kompensācijām par noteiktiem piena produktiem, un Regulu (EK) Nr. 581/2004, ar ko izsludina pastāvīgu konkursu uz eksporta kompensācijām par noteiktu veidu sviestu

6

 

 

II   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2007/89/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 12. februāris), ar ko ieceļ divus Reģionu komitejas locekļus un četrus to aizstājējus no Nīderlandes

8

 

 

Komisija

 

 

2007/90/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 12. februāris), ar ko groza Lēmumu 2005/513/EK par radiofrekvenču saskaņotu lietošanu 5 GHz frekvenču joslā bezvadu pieejas sistēmu, tostarp bezvadu lokālo tīklu (WAS/RLAN) ieviešanai (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 269)  (1)

10

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

 

*

Padomes Lēmums 2007/91/KĀDP (2007. gada 12. februāris), ar kuru groza Lēmumu 2004/197/KĀDP, ar ko izveido mehānismu tādu Eiropas Savienības operāciju kopējo izmaksu finansēšanas pārvaldībai, kas skar militārus vai aizsardzības aspektus (ATHENA)

11

 

*

Padomes Kopējā nostāja 2007/92/KĀDP (2007. gada 12. februāris), ar ko atjauno pret Kotdivuāru noteiktos ierobežojošos pasākumus

16

 

*

Padomes Kopējā nostāja 2007/93/KĀDP (2007. gada 12. februāris), ar ko atjauno un groza Kopējo nostāju 2004/137/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Libēriju

17

 

*

Padomes Kopējā nostāja 2007/94/KĀDP (2007. gada 12. februāris), ar ko groza Kopējo nostāju 2002/960/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Somāliju

19

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES VI SADAĻU

 

*

Paziņojums par to, ka stājies spēkā Protokols, kas izstrādāts, pamatojoties uz 43. panta 1. punktu Konvencijā par Eiropas Policijas biroja izveidi

21

 

*

Paziņojums par to, ka stājies spēkā Protokols, ar ko groza Konvenciju par Eiropas Policijas biroja izveidi

21

 

*

Paziņojums par to, ka stājies spēkā Protokols, kas izstrādāts, pamatojoties uz 43. panta 1. punktu Konvencijā par Eiropas Policijas biroja izveidi

21

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top