EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:036:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 36, 2007. gada 08. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 36

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 8. februāris


Saturs

 

Lappuse

 

*

Paziņojums lasītājiem

1

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Padomes 2006. gada 21. decembra Regulā (EK) Nr. 1966/2006 par zvejas darbību elektronisku reģistrēšanu un ziņošanu un par attālās uzrādes līdzekļiem (OV L 409, 30.12.2006)

3

 

*

Labojums Padomes 2006. gada 21. decembra Regulā (EK) Nr. 1967/2006, kas attiecas uz Vidusjūras zvejas resursu ilgtspējīgas izmantošanas pārvaldības pasākumiem un ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 2847/93 un Regulu (EK) Nr. 973/2001, kā arī atceļ regulu (EK) Nr. 1626/94 (OV L 409, 30.12.2006)

6

 

*

Labojums Padomes 2006. gada 21. decembra Regulā (EK) Nr. 1968/2006 par Kopienas finanšu iemaksām starptautiskajā Īrijas fondā (2007.–2010. gads) (OV L 409, 30.12.2006)

31

 

*

Labojums ES un Bulgārijas Asociācijas Padomes Lēmumā Nr. 1/2006 (2006. gada 31. maijs) par Eiropas Nolīguma 3. protokolā norādīto pārstrādāto lauksaimniecības produktu tirdzniecības režīma uzlabošanu (OV L 409, 30.12.2006)

34

 

*

Labojums Padomes 2006. gada 21. decembra Vienotajā rīcībā 2006/1002/KĀDP, ar ko groza Vienoto rīcību 2001/554/KĀDP par Eiropas Savienības Drošības izpētes institūta izveidi (OV L 409, 30.12.2006)

66

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top