Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:025:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 25, 2007. gada 01. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 25

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 1. februāris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 94/2007 (2007. gada 31. janvāris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 95/2007 (2007. gada 31. janvāris), ar ko labības nozarē nosaka ievedmuitas nodokli, kuru piemēro no 2007. gada 1. februāra

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 96/2007 (2007. gada 31. janvāris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1898/2005 par atbalsta piešķiršanu bezpeļņas iestāžu un organizāciju sviesta iepirkumiem

6

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 97/2007 (2007. gada 31. janvāris), ar ko nosaka apmēru, kādā var pieņemt 2007. gada janvārī iesniegtos dažu mājputnu un olu nozares produktu importa atļauju pieteikumus, saskaņā ar shēmām, kas ir paredzētas Regulās (EK) Nr. 593/2004 un (EK) Nr. 1251/96

7

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva 2007/1/EK (2007. gada 29. janvāris), ar ko groza Padomes Direktīvu 76/768/EEK par kosmētikas līdzekļiem, lai tās II pielikumu pielāgotu tehnikas attīstībai (1)

9

 

 

Labojums

 

*

Labojums Komisijas 2003. gada 23. decembra Lēmumā 2004/90/EK par tehniskajām prasībām attiecībā uz 3. panta īstenošanu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2003/102/EK, kas attiecas uz gājēju un citu ievainojamu satiksmes dalībnieku aizsardzību pirms sadursmes ar transportlīdzekli un sadursmes gadījumā un ar ko groza Padomes Direktīvu 70/156/EEK (OV L 31, 4.2.2004.)

12

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top