Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:007:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 7, 2007. gada 12. janvāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 7

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 12. janvāris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 17/2007 (2007. gada 11. janvāris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 18/2007 (2007. gada 11. janvāris), ar kuru groza kompensācijas likmes, kas piemērojamas dažiem piena produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 19/2007 (2007. gada 11. janvāris), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par baltā cukura un jēlcukura izvedumiem bez turpmākas apstrādes

5

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 20/2007 (2007. gada 11. janvāris), ar ko nosaka maksimālo eksporta kompensāciju baltajam cukuram pastāvīgā konkursā, kuru paredz Regula (EK) Nr. 958/2006

7

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 21/2007 (2007. gada 11. janvāris), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par pienu un piena produktiem

8

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 22/2007 (2007. gada 11. janvāris), ar kuru nosaka maksimālo eksporta kompensāciju sviestam saistībā ar uzaicinājumu piedalīties pastāvīgā konkursā, ko paredz Regula (EK) Nr. 581/2004

12

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 23/2007 (2007. gada 11. janvāris), ar ko nosaka piešķīruma koeficientu, kurš jāpiemēro ievešanas atļauju pieteikumiem, kas iesniegti laikā no 2007. gada 1. līdz 8. janvārim saskaņā ar Kopienas tarifa kvotu Ēģiptes izcelsmes rīsiem, kura atvērta ar Regulu (EK) Nr. 955/2005

14

 

 

II   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2007/9/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 18. decembris), ar ko groza Lēmumu 2005/779/EK par dzīvnieku veselības aizsardzības pasākumiem pret cūku vezikulāro slimību Itālijā (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 6574)  (1)

15

 

 

2007/10/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 20. decembris), ar ko groza Lēmumu 2005/648/EK par aizsargpasākumiem pret Āzijas putnu mēri Bulgārijā (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 6717)  (1)

17

 

 

2007/11/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 20. decembris), ar kuru groza Komisijas 2005. gada 2. maija Lēmumu 2005/362/EK, ar ko apstiprina plānu Āfrikas cūku mēra apkarošanai savvaļas cūku populācijā Sardīnijā, Itālijā (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 6718)

19

 

 

2007/12/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 20. decembris), ar ko groza Lēmumu 2005/363/EK par dzīvnieku veselības aizsardzības pasākumiem pret Āfrikas cūku mēri Sardīnijā, Itālijā (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 6729)  (1)

21

 

 

2007/13/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 22. decembris), ar ko pielāgo Lēmumu 2002/459/EK attiecībā uz papildinājumiem Traces datoru tīkla vienību sarakstā sakarā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 6810)  (1)

23

 

 

2007/14/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 22. decembris), ar kuru groza Lēmumu 2002/613/EK attiecībā uz apstiprinātiem spermas savākšanas centriem Kanādā (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 6812)  (1)

28

 

 

2007/15/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 22. decembris), ar ko atbilstīgi Padomes Direktīvai 96/23/EK apstiprina Bulgārijas un Rumānijas iesniegtos uzraudzības plānus, lai noteiktu atliekas vai vielas dzīvos dzīvniekos un dzīvnieku izcelsmes produktos (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 6815)  (1)

30

 

 

2007/16/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 22. decembris), ar ko nosaka pārejas posma pasākumus Kopienas iekšējai tirdzniecībai ar liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu spermu, olšūnām un embrijiem, kuri iegūti Bulgārijā un Rumānijā (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 6823)  (1)

31

 

 

2007/17/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 22. decembris), ar ko apstiprina uzņēmumu apstiprināšanas plānus mājputnu un inkubējamo olu tirdzniecībai Kopienā saskaņā ar Padomes Direktīvu 90/539/EEK (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 6842)  (1)

33

 

 

2007/18/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 22. decembris), ar ko apstiprina ārkārtas rīcības plānus mutes un nagu sērgas kontrolei saskaņā ar Padomes Direktīvu 2003/85/EK (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 6855)  (1)

36

 

 

2007/19/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 22. decembris), ar ko apstiprina ārkārtas rīcības plānus klasiskā cūku mēra kontrolei saskaņā ar Padomes Direktīvu 2001/89/EK (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 6858)  (1)

38

 

 

2007/20/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 22. decembris) par Kopienas finansiālu ieguldījumu epidemioloģiskās izpētes veikšanā un infekciozā katarālā drudža uzraudzības pasākumos sakarā ar šās slimības apkarošanas ārkārtas pasākumiem Beļģijā, Vācijā, Francijā, Luksemburgā un Nīderlandē 2006. un 2007. gadā (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 6968)

41

 

 

2007/21/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 22. decembris), ar ko groza Lēmumu 2005/760/EK attiecībā uz dažiem aizsardzības pasākumiem saistībā ar ļoti patogēno putnu gripu un tādu putnu ievedumiem Kopienā, kas nav mājputni (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 6969)  (1)

44

 

 

2007/22/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 22. decembris), ar ko groza Lēmumu 2006/875/EK, ar kuru apstiprina dalībvalstu iesniegtās programmas 2007. gadam dzīvnieku slimību, dažu TSE, izskaušanai un pārraudzībai un zoonožu profilaksei (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 6971)

46

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top