EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:001:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 1, 2007. gada 04. janvāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 1

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 4. janvāris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1/2007 (2007. gada 3. janvāris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2/2007 (2007. gada 3. janvāris) par B sistēmas izvešanas atļauju izdošanu augļu un dārzeņu nozarē (tomātiem un galda vīnogām)

3

 

 

II   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2007/1/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 1. janvāris) par Eiropas Kopienu Komisijas locekļu iecelšanu

4

 

 

2007/2/EK, Euratom

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 1. janvāris) par Revīzijas palātas locekļu iecelšanu

5

 

 

2007/3/EK, Euratom

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 1. janvāris), ar ko ieceļ Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekļus no Bulgārijas un Rumānijas

6

 

 

2007/4/EK, Euratom

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 1. janvāris), ar ko groza Padomes reglamentu

9

 

 

2007/5/EK, Euratom

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 1. janvāris), ar ko nosaka secību, kādā dalībvalstis īsteno Padomes prezidentvalsts funkcijas

11

 

 

2007/6/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 1. janvāris), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekļus un locekļu aizstājējus no Bulgārijas un Rumānijas

13

 

 

Dalībvalstu valdību pārstāvju konference

 

 

2007/7/EK, Euratom

 

*

Eiropas Savienības dalībvalstu valdību pārstāvju Lēmums (2007. gada 1. janvāris) par Eiropas Kopienu Tiesas tiesnešu iecelšanu

18

 

 

2007/8/EK, Euratom

 

*

Eiropas Savienības dalībvalstu valdību pārstāvju Lēmums (2007. gada 1. janvāris) par Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesas tiesnešu iecelšanu

19

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top