Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:386:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 386, 2006. gada 29. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 386

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 29. decembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1889/2006 (2006. gada 20. decembris) par finanšu instrumenta izveidi demokrātijas un cilvēktiesību atbalstam visā pasaulē

1

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1890/2006 (2006. gada 20. decembris), ar ko groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 571/88 par Kopienas lauku saimniecību struktūras apsekojumu organizēšanu saistībā ar finanšu līdzekļu apjomu laikposmam no 2007. līdz 2009. gadam un maksimālo Kopienas ieguldījumu Bulgārijai un Rumānijai

12

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1891/2006 (2006. gada 18. decembris), ar ko groza Regulas (EK) Nr. 6/2002 un (EK) Nr. 40/94, lai nodrošinātu, ka stājas spēkā Eiropas Kopienas pievienošanās Hāgas Vienošanās par dizainparaugu starptautisko reģistrāciju Ženēvas Aktam

14

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

Padomes Lēmums (2006. gada 27. marts), lai parakstītu un provizoriski piemērotu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Marokas Karalisti par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem

17

Nolīgums sarp Eiropas Kopienu un Marokas Karalisti par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem

18

 

*

Padomes Lēmums (2006. gada 18. decembris), ar ko apstiprina Eiropas Kopienas pievienošanos Hāgas Vienošanās par dizainparaugu starptautisko reģistrāciju Ženēvas Aktam, kurš pieņemts Ženēvā 1999. gada 2. jūlijā

28

 

*

Padomes Lēmums (2006. gada 18. decembris), ar ko Eiropas Kopienu Tiesas Reglamentu groza attiecībā uz valodu lietojumu

44

 

*

Padomes Lēmums (2006. gada 18. decembris), ar ko Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesas reglamentu groza attiecībā uz valodu lietojumu

45

 

*

Padomes Lēmums (2006. gada 18. decembris), lai Eiropas Kopienas vārdā noslēgtu grozījumus Konvencijā par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem

46

 

*

Padomes Lēmums (2006. gada 19 decembris), lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju, ar ko pārskata nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par savstarpēju atzīšanu saistībā ar atbilstības novērtējumu

50

 

*

Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju Lēmums (2006. gada 4. decembris), lai parakstītu un provizoriski piemērotu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses ( 1 )

55

Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgums starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses

57

 

 

Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību VI sadaļu

 

*

Padomes Pamatlēmums 2006/960/TI (2006. gada 18. decembris) par Eiropas Savienības dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu informācijas un izlūkdatu apmaiņas vienkāršošanu

89

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top