EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:368:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 368, 2006. gada 23. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 368

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 23. decembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1969/2006 (2006. gada 19. decembris), ar ko atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 104/2000 nosaka orientējošās cenas un Kopienas ražotāju cenas dažiem zvejniecības produktiem 2007. zvejas gadam

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1970/2006 (2006. gada 22. decembris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

6

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1971/2006 (2006. gada 22. decembris), ar ko nosaka ievedmuitas nodokli labības nozarē, kuru piemēro no 2007. gada 1. janvāra

8

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1972/2006 (2006. gada 22. decembris), ar ko nosaka kompensācijas par labības un kviešu vai rudzu miltu, putraimu vai rupja maluma miltu eksportu

11

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1973/2006 (2006. gada 22. decembris), ar ko nosaka korektīvo summu kompensācijai par labību

13

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1974/2006 (2006. gada 15. decembris), ar ko paredz sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)

15

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1975/2006 (2006. gada 7. decembris), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 attiecībā uz pārbaudes kārtību, kā arī savstarpējo atbilstību saistībā ar lauku attīstības atbalsta pasākumiem

74

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1976/2006 (2006. gada 20. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2204/2002, Regulu (EK) Nr. 70/2001 un Regulu (EK) Nr. 68/2001 attiecībā uz piemērošanas periodu pagarināšanu ( 1 )

85

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1977/2006 (2006. gada 21. decembris), ar kuru saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai izdara pielāgojumus Regulā (EK) Nr. 1201/2006, ar ko nosaka vērtēšanas koeficientus, ko izmanto, lai aprēķinātu cūku liemeņu tirgus cenu Kopienā 2006./2007. tirdzniecības gadam

87

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1978/2006 (2006. gada 22. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 448/2001 attiecībā uz ziņojumu sniegšanu par atcelšanas procedūrām un par atceltā finansējuma jaunu izmantošanu

89

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1979/2006 (2006. gada 22. decembris), ar ko atklāj un nosaka tarifu kvotu pārvaldību konservētu sēņu importam no trešām valstīm

91

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1980/2006 (2006. gada 20. decembris) par pagaidu pasākumiem, kas sakarā ar Bulgārijas pievienošanos groza Regulu (EK) Nr. 2076/2002 un Lēmumus 2001/245/EK, 2002/928/EK un 2006/797/EK attiecībā uz dažu tādu aktīvo vielu lietošanas turpināšanu, kuras nav iekļautas Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā ( 1 )

96

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1981/2006 (2006. gada 22. decembris) par detalizētiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1829/2003 32. panta īstenošanas noteikumiem attiecībā uz Kopienas ģenētiski modificētu organismu references laboratoriju ( 1 )

99

 

*

Komisijas Direktīva 2006/142/EK (2006. gada 22. decembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/13/EK IIIa pielikumu, kurā sniegts saraksts sastāvdaļām, kas vienmēr jānorāda pārtikas produktu marķējumā ( 1 )

110

 

 

Labojums

 

*

Labojums Komisijas 2004. gada 19. maija Lēmumā 2005/217/EK par Dānijas īstenotajiem pasākumiem attiecībā uz “TV2/Danmark” ( OV L 85, 23.3.2006. )

112

 

 

 

*

Paziņojums lasītājiem

s3

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top