EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:341:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 341, 2006. gada 07. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 341

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 7. decembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1793/2006 (2006. gada 6. decembris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1794/2006 (2006. gada 6. decembris), ar ko nosaka kopēju tarifikācijas sistēmu aeronavigācijas pakalpojumiem ( 1 )

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1795/2006 (2006. gada 6. decembris), ar ko atver tarifu kvotu 2007. gadam dažu tādu lauksaimniecības produktu pārstrādē iegūtu Norvēģijas izcelsmes preču importam Eiropas Kopienā, uz ko attiecas Padomes Regula (EK) Nr. 3448/93

17

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1796/2006 (2006. gada 6. decembris), ar ko 2007. gadam atklāj tarifu kvotu, kas jāpiemēro dažu tādu Islandes izcelsmes preču importam Eiropas Kopienā, kas iegūtas, pārstrādājot lauksaimniecības produktus, uz kuriem attiecas Padomes Regula (EK) Nr. 3448/93

20

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1797/2006 (2006. gada 6. decembris), ar ko atver tarifu kvotu 2007. gadam dažu tādu lauksaimniecības produktu pārstrādē iegūtu Norvēģijas izcelsmes preču importam Eiropas Kopienā, uz ko attiecas Padomes Regula (EK) Nr. 3448/93

22

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1798/2006 (2006. gada 6. decembris), ar ko atver tarifu kvotas 2007. gadam dažu tādu lauksaimniecības produktu pārstrādē iegūtu Norvēģijas izcelsmes preču importam Eiropas Kopienā, uz kurām attiecas Padomes Regula (EK) Nr. 3448/93

24

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1799/2006 (2006. gada 6. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 26/2004 par Kopienas zvejas flotes reģistru

26

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1800/2006 (2006. gada 6. decembris), ar kuru groza ar Regulu (EK) Nr. 1002/2006 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus atsevišķiem cukura nozares produktiem 2006./2007. saimnieciskajā gadā

29

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

Padomes Lēmums (2006. gada 13. novembris), lai noslēgtu Protokolu, ar ko Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Horvātijas Republiku, no otras puses, groza attiecībā uz importa tarifu kvotām cukuram un cukura produktiem, kuru izcelsme ir Horvātijā vai Kopienā

31

Protokols, ar ko Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Horvātijas Republiku, no otras puses, groza attiecībā uz importa tarifu kvotām cukuram un cukura produktiem, kuru izcelsme ir Horvātijā vai Kopienā

33

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 5. decembris) par grozījumiem Lēmumā 2006/80/EK attiecībā uz Slovēniju (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 5797)

37

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 6. decembris) par Kopienas nostājas noteikšanu attiecībā uz Apvienotās komitejas, kas izveidota atbilstīgi nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Amerikas Savienotajām Valstīm par kuģu aprīkojuma atbilstības sertifikātu savstarpējo atzīšanu, lēmumu, ar kuru pieņem tās reglamentu

39

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 6. decembris) par Kopienas finanšu iemaksām 2006. gadā Beļģijas un Vācijas izdevumu segšanai par tādu organismu apkarošanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 5894)

43

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 6. decembris) izbeigt atkārtoto antiabsorbcijas procedūru attiecībā uz Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes ar roku darbināmu paliktņu autokrāvēju un to sastāvdaļu ievešanu

46

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top