EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:339:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 339, 2006. gada 06. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 339

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 6. decembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1788/2006 (2006. gada 5. decembris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1789/2006 (2006. gada 5. decembris), ar ko atver tarifu kvotu ĀKK valstu izcelsmes banānu ar KN kodu 0803 00 19 ievešanai un nosaka tās pārvaldību laikposmā no 2007. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1790/2006 (2006. gada 5. decembris), ar ko apstiprina darbības, kuras veic Turcijā, lai pirms svaigu augļu un dārzeņu ievešanas Eiropas Kopienā pārbaudītu to atbilstību attiecīgajiem tirdzniecības standartiem

8

 

*

Komisijas Direktīva 2006/124/EK (2006. gada 5. decembris), ar ko groza Padomes Direktīvu 92/33/EEK par tirdzniecību ar dārzeņu pavairošanas un stādāmo materiālu, kas nav sēklas, un Padomes Direktīvu 2002/55/EK par dārzeņu sēklu tirdzniecību (1)

12

 

*

Komisijas Direktīva 2006/125/EK (2006. gada 5. decembris) par apstrādātu graudaugu pārtiku un bērnu pārtiku zīdaiņiem un maziem bērniem (Kodificēta versija) (1)

16

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

Padomes Lēmums (2006. gada 30. novembris) par Kopienas ārkārtas finanšu palīdzības sniegšanu Kosovai

36

 

 

Labojums

 

*

Labojums Padomes 1979. gada 30. oktobra Direktīvā 79/923/EEK par kvalitātes prasībām ūdeņiem, no kuriem iegūst čaulgliemjus (OV L 281, 10.11.1979.) (Īpašais izdevums latviešu valodā, 15. nodaļa, 1. sējums, 128. lpp.)

39

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2006/66/EK (2006. gada 6. septembris) par baterijām un akumulatoriem, un bateriju un akumulatoru atkritumiem un ar ko atceļ Direktīvu 91/157/EEK (OV L 266, 26.9.2006.)

39

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top