Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:329:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 329, 2006. gada 25. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 329

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 25. novembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1738/2006 (2006. gada 23. novembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 930/2004 par pagaidu izņēmuma pasākumiem saistībā ar Eiropas Savienības iestāžu tiesību aktu izstrādi maltiešu valodā

1

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1739/2006 (2006. gada 23. novembris), ar ko izbeidz daļējo starpposma pārskatīšanu attiecībā uz antidempinga pasākumiem, ko piemēro Krievijas Federācijas izcelsmes silikona importam

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1740/2006 (2006. gada 24. novembris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

5

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1741/2006 (2006. gada 24. novembris), ar ko nosaka īpašu eksporta kompensāciju piešķiršanas noteikumus par atkaulotu vēršu gaļu, kas pirms eksportēšanas ir nodota ievešanai muitas noliktavā

7

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1742/2006 (2006. gada 24. novembris), ar ko atver Kopienas tarifu kvotas Albānijas Republikas izcelsmes vīniem un nosaka to administrēšanu

13

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1743/2006 (2006. gada 24. novembris) par pastāvīgu atļauju izmantot dzīvnieku barībā piedevu ( 1 )

16

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1744/2006 (2006. gada 24. novembris) par sīki izstrādātiem atbalsta noteikumiem attiecībā uz zīdtārpiņiem (Kodificēta versija)

19

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1745/2006 (2006. gada 24. novembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 936/97, ar ko atver tarifu kvotas augstas kvalitātes svaigai, atdzesētai un saldētai liellopu gaļai un saldētai bifeļu gaļai un ar ko nosaka šo kvotu pārvaldību

22

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1746/2006 (2006. gada 24. novembris), ar ko labo Regulu (EK) Nr. 1279/2006, ar kuru 2005./2006. tirdzniecības gadam vienoto valūtu nepieņēmušo dalībvalstu valūtām nosaka īpašo lauksaimniecības konversijas likmi, kas piemērojama cukurbiešu minimālajām cenām, kā arī ražošanas maksājumiem un papildmaksājumiem cukura nozarē

24

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 17. novembris), ar kuru groza Lēmumu 2005/432/EK, ar ko paredz veterināros noteikumus un veterināro sertifikātu paraugus to gaļas produktu ievešanai no trešām valstīm, kas paredzēti lietošanai pārtikā, un atceļ Lēmumus 97/41/EK, 97/221/EK un 97/222/EK (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 5444)  ( 1 )

26

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 23. novembris), ar ko apstiprina plānus par klasiskā cūku mēra izplatības apkarošanu savvaļas cūku vidū un par savvaļas cūku un saimniecībās turēto cūku ārkārtas vakcināciju pret klasisko cūku mēri Rumānijā (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 5426)  ( 1 )

34

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 23. novembris), ar ko groza Lēmumu 2005/381/EK, ar ko ievieš anketu, lai sniegtu ziņojumus par to, kā tiek piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošu gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 5546)  ( 1 )

38

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 23. novembris) par radiofrekvenču spektra saskaņošanu identifikācijas radiofrekvenču ierīcēm (RFID), kuras darbojas sevišķi augstu frekvenču joslā (UHF) (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 5599)

64

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 24. novembris) par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar klasisko cūku mēri dažās dalībvalstīs (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 5538)  ( 1 )

67

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 24. novembris), ar ko principā atzīst tās dokumentācijas pilnīgumu, kas iesniegta sīkākai izskatīšanai saistībā ar iespējamo ortosulfamurona iekļaušanu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 5539)  ( 1 )

74

 

 

Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu

 

*

Padomes Lēmums 2006/807/KĀDP (2006. gada 20. novembris), ar ko īsteno Vienoto rīcību 2005/797/KĀDP par Eiropas Savienības policijas misiju palestīniešu teritorijās

76

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top