EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:314:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 314, 2006. gada 15. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 314

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 15. novembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1676/2006 (2006. gada 14. novembris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1677/2006 (2006. gada 14. novembris), ar ko paredz atkāpi no Regulas (EK) Nr. 2172/2005 attiecībā uz importa tiesību piemērošanu tarifu kvotas periodam no 2007. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1678/2006 (2006. gada 14. novembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 92/2005 attiecībā uz alternatīviem dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu iznīcināšanas vai izlietošanas līdzekļiem ( 1 )

4

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1679/2006 (2006. gada 14. novembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1973/2004, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1782/2003 piemērošanai attiecībā uz šīs regulas IV un IV a) sadaļā minētajām atbalsta shēmām un atmatā atstātas zemes izmantošanu izejvielu ražošanai

7

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1680/2006 (2006. gada 14. novembris), ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 976/2006, ar ko pieņem ārkārtas atbalsta pasākumus cūkgaļas tirgum Vācijā

13

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1681/2006 (2006. gada 14. novembris), ar ko 2006./2007. gadam nosaka piemērojamos koeficientus labībai, ko eksportē kā īru viskiju

14

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1682/2006 (2006. gada 14. novembris), ar ko 2006./2007. gadam nosaka piemērojamos koeficientus labībai, ko eksportē kā skotu viskiju

16

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1683/2006 (2006. gada 14. novembris) par pārejas posma pasākumiem, kas jāpieņem attiecībā uz lauksaimniecības produktu tirdzniecību saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos

18

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1684/2006 (2006. gada 14. novembris), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Vācijas karogu, zvejot mencas ICES IIIa zonā (Skageraks)

22

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1685/2006 (2006. gada 14. novembris), ar kuru 72. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar ko nosaka konkrētus, īpašus, ierobežojošus, pret noteiktām personām un organizācijām, kuras saistītas ar Osamu Bin Ladenu, organizācijas Al-Qaida tīklu un Taliban, vērstus pasākumus un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 467/2001

24

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1686/2006 (2006. gada 14. novembris), ar kuru groza ar Regulu (EK) Nr. 1002/2006 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus atsevišķiem cukura nozares produktiem 2006./2007. saimnieciskajā gadā

26

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

Padomes Lēmums (2006. gada 7. novembris), ar ko dažām dalībvalstīm atļauj saskaņā ar Direktīvas 77/388/EEK 28. panta 6. punktā paredzēto procedūru piemērot samazinātu PVN likmi attiecībā uz dažiem darbietilpīgiem pakalpojumiem

28

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 13. novembris), ar ko groza Padomes Direktīvas 95/70/EK D pielikumu par to eksotisko gliemju slimību sarakstu, uz kurām attiecas saskaņoti Kopienas kontroles pasākumi (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 5309)  ( 1 )

33

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 13. novembris) par summām, kas jāiekasē par neizņemto cukura pārpalikumu (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 5370)

35

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 14. novembris) par Kopienas finansiālo atbalstu klasiskā cūku mēra izskaušanai Vācijā 2006. gadā (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 5375)

37

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 14. novembris) par obligātajām prasībām informācijas vākšanai to ražotavu pārbaužu laikā, kurās audzē lauksaimniecībā izmantojamos dzīvniekus (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 5384)  ( 1 )

39

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 14. novembris) par dzīvnieku veselības kontroles pārejas posma pasākumiem saistībā ar klasisko cūku mēri Rumānijā (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 5387)  ( 1 )

48

 

 

Labojums

 

*

Labojumi Padomes Regulā (EK) Nr. 2116/2005 (2005. gada 20. decembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1480/2003, ar ko nosaka galīgo kompensācijas maksājumu un galīgo pagaidu maksājumu, ko iekasē par dažu Korejas izcelsmes elektronisko mikroshēmu DRAM (dinamiskā brīvpiekļuves atmiņa) ievedumiem ( OV L 340, 23.12.2005. )

50

 

*

Labojums Komisijas 2006. gada 6. novembra Regulā (EK) Nr. 1636/2006, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2368/2002 par Kimberli procesa sertifikācijas sistēmas īstenošanu starptautiskajā tirdzniecībā ar neapstrādātiem dimantiem ( OV L 306, 7.11.2006. )

51

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top