Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:311:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 311, 2006. gada 10. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 311

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 10. novembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1650/2006 (2006. gada 7. novembris), ar kuru galīgo antidempinga maksājumu, kas ar Regulu (EK) Nr. 769/2002 noteikts Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes kumarīna importam, attiecina arī uz kumarīna importu, kas nosūtīts no Indonēzijas vai Malaizijas, neatkarīgi no tā, vai tam ir vai nav deklarēta izcelsme Indonēzijā vai Malaizijā

1

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1651/2006 (2006. gada 7. novembris), ar ko izbeidz daļējo starpposma pārskatīšanu attiecībā uz antidempinga pasākumiem, kurus piemēro Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes velosipēdu importam

6

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1652/2006 (2006. gada 7. novembris) par to, lai izbeigtu pārskatīšanu sakarā ar jaunu eksportētāju, kura noteikta Regulā (EK) Nr. 428/2005, ar ko piemēro galīgo antidempinga maksājumu poliestera sintētisko štāpeļšķiedru importam, kuru izcelsme, inter alia, ir Ķīnas Tautas Republikā

8

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1653/2006 (2006. gada 9. novembris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

13

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1654/2006 (2006. gada 9. novembris), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par baltā cukura un jēlcukura izvedumiem bez turpmākas apstrādes

15

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1655/2006 (2006. gada 9. novembris), ar ko nosaka maksimālo eksporta kompensāciju baltajam cukuram pastāvīgā konkursā, kuru paredz Regula (EK) Nr. 958/2006

17

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1656/2006 (2006. gada 9. novembris), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par produktiem, kuri pārstrādāti no labības un rīsiem

18

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1657/2006 (2006. gada 9. novembris), ar ko nosaka kompensācijas likmes dažiem labības un rīsu produktiem, kurus eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

21

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1658/2006 (2006. gada 9. novembris), ar kuru groza kompensācijas likmes, kas piemērojamas dažiem cukura nozares produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

25

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1659/2006 (2006. gada 9. novembris), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par sīrupa un noteiktu citu cukura produktu izvedumiem bez turpmākas apstrādes

27

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1660/2006 (2006. gada 9. novembris) par iesniegtajiem piedāvājumiem miežu eksportam Regulā (EK) Nr. 935/2006 minētajā konkursā

29

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1661/2006 (2006. gada 9. novembris) par iesniegtajiem piedāvājumiem parasto kviešu eksportam Regulā (EK) Nr. 936/2006 minētajā konkursā

30

 

*

Komisijas Direktīva 2006/92/EK (2006. gada 9. novembris), ar ko groza pielikumus Padomes Direktīvai 76/895/EEK, 86/362/EEK un 90/642/EEK attiecībā uz maksimāli pieļaujamajiem kaptāna, dihlorvosa, etiona un folpeta atliekvielu daudzumiem ( 1 )

31

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 8. novembris), ar ko apstiprina konkrētas valsts programmas, lai kontrolētu salmonellas izplatību Gallus gallus vaislas saimēs (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 5281)  ( 1 )

46

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 9. novembris), ar ko 2006./2007. tirdzniecības gadam saskaņā ar Kopienas pagaidu shēmu cukura rūpniecības restrukturizācijai nosaka piešķiramā dažādošanas atbalsta, papildu dažādošanas atbalsta un pārejas posma atbalsta summas (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 5306)

49

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 9. novembris), ar ko groza Lēmumu 2005/393/EK par aizliegtajām zonām attiecībā uz infekciozo katarālo drudzi (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 5311)  ( 1 )

51

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 9. novembris) par dažiem aizsargpasākumiem pret infekciozā katarālā drudža izplatību Bulgārijā (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 5315)  ( 1 )

56

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top